Wijkberichten tot en met 4 juli 2021

op woensdag, 16 juni 2021

Zondag 20 juni
s Morgens Collega Carla Schoonenberg leidt de dienst in De Acker. In de nevendienst gaat het over Abraham die bidt voor Sodom en Gomorra (Genesis 18, 16-33). De dienst in de Ontmoetingskerk hoop ik te leiden.

’s Middags
s Middags is er een extra dienst om 14.30 uur. Dit is een doopdienst. De jongste dochter van William en Mirelle de Lange (Vlielandseweg 51), Evy Suzanna, zal dan worden gedoopt. William en Mirelle gaan aan het eind van deze maand voor een jaar naar Roemenië. Evy (geb. 18 januari 2021) is vanwege corona gerelateerde omstandigheden nog niet gedoopt. Dat hopen we vóór hun vertrek wel te doen. Vandaar deze extra dienst. Deze dienst wordt op de gebruikelijke manier uitgezonden. In de dienst staan we stil bij Handelingen 16, 25-34, de doop van de gevangenisdirecteur in Filippi. Behalve hij, wordt ook zijn huis gedoopt. In de preek staan we stil bij vers 34: ‘’Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde’.  

Zondag 27 juni
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de zomertijd ga ik wat meer uit het Oude Testament preken. Ik heb gekozen voor de het Bijbelboek Ezechiël. In deze dienst lezen Ezechiël 3. In de preek concentreren we ons op de verzen 22-27. In de nevendienst staat Genesis 19 centraal. Lot wordt gered uit Sodom.

 Zondag 4 juli
In deze dienst nemen Ilias Eigenraam, Wieteke van der Meer en Selihom Tsehaye afscheid van de nevendienst en worden ze geïnstalleerd als ‘ontkiemers’. Wat we in deze dienst doen en hoe, is nog niet bekend. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

Gebedskring
Maandag 5 juli is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Pisanu-Neeleman, Willem de Zwijgerlaan 58, 2641HW, zijn op 24 juni 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Een betekenisvolle gedenkdag gewenst.

OVERIGE
Giften V

oor De Acker 1x € 100,00.
Voor de verbouwing van De Acker 1x € 319,50.
Voor het Kidzskamp 1x € 50,00.
Hartelijk dank.

Onderweg met de Vakantiebijbelgids
Hij is er weer: de Vakantiebijbelgids voor volwassenen en voor kids.

Dit jaar met het thema ‘Onderweg’.
Met behulp van deze gids ga je 3 weken lang op weg met Jezus. In de Bijbel zijn veel verhalen te lezen over Zijn reizen en de ontmoetingen die Hij had.
Met een paar van deze verhalen ga je op weg in de vakantie.
Kids kunnen in hun eigen gids bovendien allerlei leuke knutsels maken die passen bij het thema. De Vakantiebijbelgids is in de christelijke boekhandel gratis te verkrijgen.

Zie de site www.arkmission.nl.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 4 juli 2021