Wijkberichten tot en met 4 oktober 2020

op zondag, 20 september 2020

DE EREDIENSTEN

Zondag 27 september
Van 19 t/m 27 september wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden. Dit jaar is het thema: ‘Vrede verbindt verschil’. In de dienst willen we aandacht besteden aan deze week en aan dit thema. Uitgangspunt voor de preek is Efeze 2, 11-22. Tekst voor de preek is: ‘Want Hij (Christus) is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede’ (vers 14-15).

Vanuit het Beraad van Kerken is een vredeswandeling georganiseerd. Deze wandeling duurt ongeveer 1,5 uur (4,4 kilometer) en gaat langs de kerken van Pijnacker. Deze wandeling kun je op elk zelfgekozen moment lopen. Bij elk kerkgebouw lees je een passende tekst. Aangekomen bij De Acker lees je de volgende woorden: ‘Dit ontmoetingscentrum is het huis van wijkgemeente De Acker. Hier komen mensen van hele verschillende nationaliteiten over de drempel. De meeste nieuwe Nederlanders die hier komen, zijn hierheen gevlucht vanwege oorlogsgeweld. Samen willen we gemeente van Christus zijn. Zo leren we met vallen en opstaan dat Zijn liefde en vrede de verschillen verbindt’. Via onze website kun je deze wandelroute downloaden. In hal van de kerk ligt ook een aantal exemplaren.

In de nevendienst gaat het deze zondag over de spannende geschiedenis David die bij Engedi het leven van koning Saul spaart (1 Samüel 24).

Zondag 4 oktober
Landelijk is dit de Israëlzondag. De dienst in De Acker is een Focusdienst. In het kader van het thema ‘Jezus en het Koninkrijk’ ligt deze keer het accent op het Koningschap van Jezus. ‘Jezus is HEER’ dat was en is voor veel christenen een risicovolle belijdenis. We lezen Filippenzen 2,1-11. In de preek en in de kringgesprekken ligt het accent op de gezindheid van Christus. ‘Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (vers 5). In de preek vlieg ik het thema aan met een armbandje met daarop de afkorting ‘WWJD’, ‘What Would Jesus Do?’. Een tijd geleden waren die armbandjes heel populair. Albert van der Spek zal ons vertellen wat die woorden in zijn leven hebben betekend. Heb je zelf ook een verhaal te vertellen naar aanleiding van dit armbandje, dan horen we het graag. De geschiedenis van David, Nabal en Abigaïl (1 Samuël 25) staat centraal in de kindernevendienst. Opnieuw een spannend verhaal.    

In een 1,5 meter samenleving kunnen we per dienst 40 kerkgangers in De Acker ontvangen. De gemeentezang is beperkt en ingetogen. Er is gelijktijdig aan de dienst in De Acker in De Graanschuur crèche en kindernevendienst. De ouders worden verzocht hun kinderen naar De Graanschuur te laten gaan of daar te brengen.

Wanneer u de diensten wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37.

Diensten die u niet kunt bijwonen, kunt u beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/?mp=10472#/kerken/10472. We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg/playlists. We blijven doorgaan met de wekelijkse email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/aanpassingen-kerkdiensten.   

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Koffieontmoeting dinsdagmorgen in “de Acker”.

De voormalige handwerkgroep,  die op dinsdagmorgen bij elkaar komt,  heeft nu een andere naam gekregen.  Door het coronavirus hebben ze elkaar een tijdlang niet kunnen ontmoeten, maar nu komen ze weer bij elkaar onder de naam “Koffieontmoeting” in “de Acker, van 9.30 uur – 11.30 uur. Wel worden er nog steeds mooie kaarten gemaakt, en omdat de bazaar niet mee wordt gehouden kunt u nu elke dinsdag langs komen om een kaartje te kopen. Ook is er dan vast nog een kopje koffie voor u. Annet en Eleen heten u welkom!

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com).

Kringleiders vergadering
Dinsdag 6 oktober ontmoeten de kringleiders elkaar. Na een korte viering bespreken we de inhoud en de opzet /opbouw van de tweede gespreksavond van blok 5. Mozes straalde toen hij in Gods tegenwoordigheid kwam (Exodus 34, 27-35). Wij zijn geroepen in ons dagelijkse leven de gezindheid van Christus te reflecteren. Wat is de gezindheid van Christus en waarin uit die zich? Dat zijn vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan.

Kringen
De volgende Focuskringen staan gepland. Tijdens de coronacrisis worden deze in De Acker gehouden.

– Donderdag 24 september om 19.45 uur de kring van Peter de Vries.
– Dinsdag 29 september om 14.30 uur de kring van Annie Dijkshoorn.
– Vrijdag 2 oktober om 19.30 uur de Jongeren Groei Groep.
– Woensdag 7 oktober om 9.30 uur de kring onder leiding van ds. Jelke de Jong.
– Woensdag 14 oktober om 14.30 uur de kring van Klaas en Petra Krijgsheld.
– Donderdag 15 oktober om 20.00 uur de kring van Conny en Netty.

Zangavond
Woensdag 23 september is er weer een zangavond. We zingen deze keer niet de liederen van de maand, maar lievelingsliederen van gemeenteleden. Dit zangmoment wordt uitgezonden via de kerkradio. Dat betekent dat u zowel voor als tijdens deze zangavond via email (j.de-jong@hetnet.nl) aan mij uw lied van voorkeur kunt aangeven. We zingen uit de bundels Hemelhoog en het nieuwe Liedboek. Marcel Weijgertse begeleidt ons op orgel en piano. Het programma ziet er als volgt uit. Van 20.00-20.30 uur welkom en zingen. Van 20.30-20.45 pauze. Van 20.45-21.15 uur zingen en afsluiting.

Gezinsvieringen
In het Focusmateriaal zijn ook gezinsvieringen opgenomen.

Zie bijvoorbeeld: https://www.izb.nl/wp-content/uploads/2020/04/IZB_Focus_CoronaAanvulling_Gezinsvieringen_Blok5_Gesprek1_Komst.pdf. Om het gebruik ervan te stimuleren hebben we voor de gezinnen en voor belangstellenden een leer- en doeavond georganiseerd en wel op donderdag 1 oktober. Deze activiteit georganiseerd vanuit de Zaaigroep, begint om 20.00 uur. Weet je welkom.

Gebedskring
Maandag 5 oktober is er vanaf 19.15 uur in De Acker een moment van stilte en gebed. Weet je welkom.

Verjaardagskaarten De Acker 2021: foto’s gevraagd!
Graag stuurt wijkgemeente De Acker een kaartje als een gemeentelid jarig is. Ieder jaar maken we daarvoor kaarten. Voor 2021 zijn we op zoek naar enkele mooie natuurfoto’s uit Pijnacker of omgeving. Hebt u/jij een mooie natuurfoto gemaakt (of gaat u die nog maken)? En is die geschikt als afbeelding op een verjaardagskaart? Stuur deze dan vóór 30 september 2020 in als digitale foto naar het mailadres fotodeacker@gmail.com.  Daarbij kan aangegeven worden waarom deze foto u/jou aanspreekt. Meerdere foto’s insturen kan ook. Uit de inzendingen zal een voorselectie worden gemaakt. Deze foto’s worden in De Acker geëxposeerd en komen op de website van De Acker te staan.  Alle gemeenteleden krijgen daarna de gelegenheid om een eigen top vier samen te stellen van de mooiste foto’s. De foto’s die in totaal de meeste stemmen krijgen, komen in 2021 op de verjaardagskaarten te staan. Samen gaan we dus bepalen welke verjaardagskaarten er in 2021 bezorgd zullen worden! We zien uit naar mooie plaatjes van de natuur in onze dagelijkse omgeving. Henny Mol, Heleen de Vries, Jan-Chris van Dam en Klaas Krijgsheld.

Overleden
Op zondag 13 september is overleden Henricus Johannes Mélis, echtgenoot van Gré Mélis-de Vries. Henri is 93 jaar geworden. Hij woonde Prunislaan 23 en is in besloten kring begraven.

 UIT DE WIJKKERKENRAAD
Niet zingen
Er zijn gemeenteleden die niet naar een dienst komen, als daarin (mee)gezongen wordt, omdat zij geen extra risico van coronabesmetting willen lopen voor zichzelf of familieleden. Om ook deze leden de mogelijkheid te bieden om diensten in De Acker mee te beleven, houden we op zondag 11 oktober een dienst met alleen zang van buiten (internet e.d.) ZONDER meezingen. Bij andere diensten plaatsen we stoelen in de hal en spreken we af dat er in de hal niet wordt gezongen. Omdat de luchtstroom van de hal naar de kerkzaal gaat, lopen mensen in de hal geen extra coronarisico.

OVERIGE
Agenda
Woensdag 30 september komt de kinderclub Bijbel & Bende weer bij elkaar in de Graanschuur. Vrijdag 2 oktober vergadert het moderamen van de wijkkerkenraad. ’s-Avonds is er om 20.00 uur DROPPinG. Dinsdag 6 oktober is er weer vrouwen koffieochtend. Donderdag 8 oktober komt de leiding van de kindernevendienst bij elkaar.

Gift.
Via Eleen Kranenburg en Lammy Boer elk 1x € 10,00;
via Conny Rijlaarsdam 1x € 15,00; via mij 1x € 50,00.
Voor Willy Brown 1x 10,50 via Conny Rijlaarsdam en 1x € 250,00 via Daan Notenboom.

Allen hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 4 oktober 2020