Wijkberichten tot en met 5 januari 2020

op maandag, 16 december 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 22 december 4de zondag van Advent.
Collega Emöke Bolhuis leidt de dienst. In de nevendienst gaan de kinderen verder met het kerstproject. Deze keer gaat het over Micha 7, 1-7 en 18-20. Het thema is ‘God belooft vergeving’. Het projectsymbool is een schakelketting waarvan de laatste schakel opengeknipt is. De Vredekoning bevrijdt ons van de last van de zonde. 

“Kom naar De Acker voor een kleurrijke kerst” het thema van de kerstproeverij welke we gaan vieren op zondag 22 december na de dienst.  Tijdens de kerst-proeverij willen we graag onder het genot van een maaltijd met elkaar verschillende verhalen over Kerst delen. Iedereen is van harte welkom, maar we zouden het erg mooi vinden om mensen die tijdens de kerstdagen misschien eenzaam zijn. of niet de financiële middelen hebben voor een feestmaaltijd een warme en inspiratievolle middag te geven. Bedenk eens wie je kunt uitnodigen?

Opgeven kan middels de intekenlijsten in de hal of via Johan Hagendijk. Als u ook nog iets zou willen maken waar we samen van kunnen eten, graag!
We hopen op een mooie middag waar we met elkaar van jong tot oud de geboorte van Jezus mogen vieren.

Dinsdag 24 december 
Kerstnachtdienst in de Dorpskerk. De dienst begint om 22.00 uur. Vanaf 21.50 zingen we kerstliederen. Het thema is ‘God als vluchteling. Onderdak gevraagd’. 
Woensdag 25 december 
We vieren het Kersfeest. Deze feestelijke dienst beginnen we met het mooie kerstlied ‘Komt allen tezamen’. Het thema van de dienst is ‘God belooft de Verlosser’. Gemeenteleden lezen Micha 5,1-4 en Lucas 2, 1-7. Zowel in het Nederlands als in het Arabisch. De kinderen van de nevendienst hebben onder leiding van Wouter en Maaike een nieuw lied ingestudeerd dat ze gaan zingen. De samenzang wordt begeleid door Marcel Weijgertse aan het orgel en de piano en door onze muziekgroep ‘Combine’. Er is crèche. De nevendienst is deze keer bestemd voor de kleinste kinderen. De dienst begint om 10.00 uur. Er is een gestencilde liturgie. Ook een aantal in grote letters. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Neem gerust je buren, vrienden en bekenden mee! 

Zondag 29 december 
Deze zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw leidt Nienke de Ronde de dienst. Mooi dat ze in de gelegenheid is om weer een keer in De Acker voor te gaan. Nienke werkt tegenwoordig voor 20 uur bij de IZB voor Focus. Voor de kindernevendienst staat Lucas 2, 33-40 op het rooster. Simeon en Hanna ontmoeten Jezus. In de dienst zal ook aandacht besteed worden aan de afsluiting van de AGN activiteiten. 

Dinsdag 31 december 
Vanaf eerste Adventszondag hebben we uit Micha gelezen. Op deze laatste dag van het jaar 2019 sluiten we die lezingen af. In de preek staan we vermoedelijk stil bij de verzen 19 en 20 van Micha 7. De dienst begint om 19.00 uur. 
Lied van de maand 
In de eerste maand van dit nieuwe jaar zingen we als lied van de maand uit de bundel Hemelhoog lied 660, ‘Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen’. Als kinderlied van de maand is gekozen voor het lied ‘Groot en geweldig’. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM.

Zondag 5 januari 
Mw. A.M. Creemer uit Kudelstaart zal de dienst, die om 10.00 uur begint, leiden. Vóór de dienst is er koffie. Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie. Beide mooie gelegenheden om elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen. Matteüs 2, 1-12 staat centraal in de nevendienst. De wijzen uit het Oosten bezoeken Jezus. 

OP- EN OMZIEN 
Overleden 1 
Zondag 8 december is op 89 jarige leeftijd overleden Margaretha Rodenburg-van Wijk (Gré). Sinds 16 december 2018 weduwe van Siem Rodenburg. Voorafgaande aan haar opname in de Bieslandhof woonde zij aan Mr. Dr. van den Helmlaan 81. 
Overleden 2 
Dinsdag 10 december is overleden Adriaan Provoost. Echtgenoot van mw. Provoost-Oudshoorn (Rommesingel 23). Dhr. Provoost is 79 jaar geworden. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Onze Vader 
In de maand januari wordt de Week van Gebed gehouden. In de Focuskringen sluiten we daar bij aan. Gesprek 5 van blok 3 gaat over het ‘Onze Vader’. In de Focusdienst van zondag 12 januari zal het gaan over bidden en dan met name over (on)verhoorde gebeden. In verschillende ontmoetingsplekken staat in januari het bijbehorende Bijbelgedeelte, Matteüs 6,9-13,  centraal. In het nieuwe jaar zijn we een jaar onderweg met Focus. Vandaar dat in januari een evaluatie wordt gehouden. In de volgende kerkbode lees je daar meer over.

OVERIGE
Vrijwilliger in De Acker? 
Bent u vrijwilliger in De Acker, dan bent u van harte welkom op de vrijwilligersavond op 10 januari. Hebt u als vrijwilliger geen uitnodiging gehad, geef dat dan a.u.b. door aan een kerkenraadslid. En bent u nog geen vrijwilliger, maar wilt dat wel worden? Dan hoort de kerkenraad dat graag.

Giften 

Voor De Acker: via Heleen de Vries 1x € 5,00; via Lammy Boer 1x € 20,00, via Jan Chris van Dam 1x € 50,00. Via Heleen de Vries 1x € 40,00 voor de diaconie.
Allen hartelijk dank

Oecumenische dienst. 
De oecumenische dienst ter afsluiting van de Week van Gebed wordt gehouden op 26 januari 2020 in de Joannes de Dooper Kerk

Kerst
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had ’t zo verwacht.
Geen paleis of ’n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ’n kind
heel eenvoudig,
door te worden als ’n kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
(Lied 136, Hemelhoog).

Tenslotte  
Inspirerende kerstdagen en een gezegend nieuw jaar gewenst. 

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 5 januari 2020