Wijkberichten tot en met 5 juli 2020

op vrijdag, 19 juni 2020

DE EREDIENSTEN
Zondag 28 juni 
We vieren deze zondag het Avondmaal. We lezen Matteüs 10, 34-42. Jezus roept ons in dit gedeelte op tot hartelijke toewijding en navolging. 

Zondag 5 juli 
De dienst wordt geleid door ds. Schoone uit Poeldijk. De geplande jeugddienst gaat niet door. Vanaf deze zondag gaan we ook weer de kindernevendienst opstarten. We gaan werken met één groep en twee volwassenen als leiding. De nevendienst wordt gehouden in De Graanschuur. Het is de bedoeling dat de kinderen daar vóór aanvang van de dienst zelfstanding naar toe gaan. Ouders die hun kinderen brengen, worden gevraagd hun kinderen bij de ingang van De Graanschuur toe te vertrouwen aan de leiding. Online zijn de kinderen verbonden met wat er aan het begin en aan het eind van de dienst gebeurt. Dat betekent dat het kindermoment iets eerder in de dienst zal plaatsvinden. 

Vanaf 1 juli mogen we weer wat meer gemeenteleden ontvangen. In een 1,5 meter samenleving is voor De Acker 40 kerkgangers het maximale. Er is ook in juli geen gemeentezang. Tenzij de overheid en de landelijke kerk het sein daarvoor op groen zetten.

Wanneer u de diensten wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37.

Diensten die u niet kunt bijwonen, kunt u beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/?mp=10472#/kerken/10472. We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg/playlists. We blijven doorgaan met de wekelijkse email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/aanpassingen-kerkdiensten.   

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Gebedskring 
Maandag 6 juli is er in De Acker een moment van stilte en gebed. Dan komt de gebedskring bij elkaar. We beginnen om 19.15 uur. Wanneer je daar bij wilt zijn, ben je hartelijk welkom.

OP- EN OMZIEN 
Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Overleden 
Vrijdag 12 juni is op 69 jarige leeftijd overleden ds. Douwe Visser. We kennen hem als voorganger in onze diensten en als voorzitter van de thuisfront commissie van ds. Nelly van Kampen-Boot. We leven mee met zijn vrouw Tineke (Roodborst 9, 3993 BK te Houten) en met de kinderen en kleinkinderen. Op de site van Unie van Baptistengemeenten in Nederland wordt hij heel raak getypeerd, namelijk als ‘vrolijke sjouwer voor het evangelie’. Het In Memoriam kunt u lezen via: https://baptisten.nl/15-nieuws/1236-douwe-visser-vrolijke-sjouwer-voor-het-evangelie-overleden

Pastoraaloverleg 
Maandag 29 juni komen alle werkers in het pastoraat bij elkaar voor bemoediging en overleg, 20.00 uur in De Acker.

Giften 
Ik ontving € 200,00 voor De Acker  met als bestemming ‘uitzending kerkdiensten’.
Via NN 1x € 5,00 voor de kerk en 1x € 10,00 voor de diaconie
Via Aria Hordijk 3 x € 5,00 en 1x € 30,00 voor De Acker .
Heel hartelijk dank.  

Laat je niet overweldigen door twijfel en angst. 


Ds. Manasseh Tuyizere (37 jaar) in Kigali heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij overleefde als kind de genocide in 1994 en weet wat het is om op de vlucht te zijn. Hoe kijkt hij aan tegen de coronacrisis en hoe zouden we als christenen en kerken moeten reageren? 

Hoe kijkt u aan tegen de wereldwijde coronasituatie van dit moment? 
Dit hebben we op deze manier niet eerder meegemaakt. Ik zie angst in de ogen van veel mensen. Dit is een tijd om rustig te worden en ons op God te richten. Onze hulp is van de Heere! 

Hoe gaan kerken in Rwanda om met deze crisis? 
Net als bij jullie kunnen we op dit moment geen diensten beleggen [begin april, redactie]. Veel kerken gebruiken nu sociale media en radio om de gelovigen te bereiken. Het is een groot voordeel dat Rwanda zich sterk ontwikkeld heeft op het gebied van informatietechnologie. Verschillende kerken verspreiden preken via sociale media en we kunnen zo ook families bereiken die het zwaar hebben. 

Hoe kijkt u nu naar de situatie in het Westen? 
Ik zie dat het Westen nu ook kwetsbaar is en dat veel mensen de controle kwijt zijn. Dit raakt iedereen. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Aan de andere kant hebben jullie meer middelen om het virus te bestrijden. Hoe zouden wij in het Westen om moeten gaan met deze kwetsbaarheid? Wij in Rwanda hebben al veel tragedies doorgemaakt en dat geeft ons hoop voor de toekomst. Wij weten wat het is om te leven in een situatie die je niet kunt beheersen. We moeten God blijven vertrouwen en blijven bidden, ondanks de moeilijkheden. Daarnaast hebben wij geleerd dat we elkaar nodig hebben. Je kunt dit niet alleen! Ik wil tegen jullie zeggen: Laat je niet overweldigen door twijfel of angst! Ik heb ervaren dat God juist nabij is op momenten dat het moeilijk is, zelfs op momenten dat de dood dichtbij was. 

Is het coronavirus een bedreiging voor onze missie als kerk? 
Ik denk dat deze tijd juist andere mogelijkheden geeft. We kunnen mensen helpen die arm zijn en geen eten hebben. We kunnen sociale media gebruiken om mensen te bemoedigen met het Evangelie. Als we ons op God blijven richten, dan zal Hij nieuwe wegen openen! (Jaap Haasnoot, uit ‘Alle volken. Magazine van de GZB). 

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 5 juli 2020