Wijkberichten tot en met 5 maart 2023

op maandag, 13 februari 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 19 februari

Collega K. Hage uit ’s Gravenzande leidt de dienst. Deze zondag maken de kinderen in de nevendienst een begin met het Paasproject. Het thema is ‘God opent voorgoed de toekomst’. De Bijbelgedeelten komen uit het boek Exodus. De verhaal lijn die gevolgd wordt is Israëls bevrijding uit Egypte. Deze zondag staat Exodus 1 centraal. Het thema is ‘Slaaf zijn’.

Zondag 26 februari, 1ste zondag van de 40-dagentijd
De voorganger in deze dienst is ds. Schoone uit Poeldijk. In de kindernevendienst staat Exodus 2, 1-10 centraal. De slaaf Jozef wordt prins.

Zondag 5 maart , 2de zondag van de 40-dagentijd
Deze dienst stond aanvankelijk geroosterd als een jeugddienst. Het wordt een doopdienst waarin Evi Sophia van der Schans het teken en zegel van de Heilige Doop zal ontvangen. Evi is de dochter van Arjan en Anna van der Schans, Miep Gieslaan 16. We lezen Kolossenzen 3, 5-14. Gedoopt worden betekent o.a. met Christus bekleed worden. Paulus geeft in dit Bijbelgedeelte aan wat dat betekent voor het dagelijkse leven. In de preek besteed ik ook aandacht aan het doophemd als uiting van geloof. Wie daar meer over wil lezen, verwijs ik naar www.coenwessel.nl/doophemd.html. Bovengenoemd Bijbelgedeelte heb ik besproken met mijn catechisatiegroep. Dat was stimulerend voor het maken van de preek. De gemeentezang wordt begeleid door Wouter en Maaike, Irene, Noortje en Mirelle. In de nevendienst gaat het over het leven van Mozes (Exodus 2,11-25). De weg die God met Mozes gaat heeft iets weg van een messiaanse geschiedenis.

Biddag
Woensdag 8 maart is het ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Daarom houden we zondag 12 maart een bidstond. Graag stellen we u en jou weer in de gelegenheid om voor die dienst gebedspunten aan te reiken. Zondag 5 maart worden de blanco kaartjes uitgedeeld. Met bidstond de ingevulde kaartje graag weer meenemen.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. De eerste keer was een groot succes. Een kleine 35 personen namen deel aan de maaltijd. De volgende data zijn de woensdagen 8 maart en 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Elly Bregman is weer thuis, na een verblijf in Vivaldi te Zoetermeer. Ze hoopt de revalidatie thuis voort te zetten.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Mw. G. van Atten-Koele, wordt op 20 februari 90 jaar.

– Mw. J. Pruijsers-van Helden, wordt op 24 februari 87 jaar.
– Dhr. D. van der Stelt, wordt op 26 februari 80 jaar.
– Dhr. J.C. Tak, wordt op 1 maart 94 jaar.
Een goede verjaardag toewenst en Gods zegen en nabijheid in het nieuwe levensjaar.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Gemeenteoverleg, zondag 12 maart
Er zijn verschillende actuele punten waarover de kerkenraad met u als gemeente het gesprek wil en moet voeren. Daarom heeft de kerkenraad een gemeenteoverleg gepland na de dienst van zondagmorgen 12 maart a.s.. Op de agenda staan drie punten:

– het aandachtsplan 2023-2027,
– geldwerving
– en bemensing.

Ons beleidsplan is al een tijdje afgelopen. Er moet dus een nieuwe komen. Omdat de kerkenraad al veel heeft nagedacht en gesproken over gemeentezijn, hebben we besloten om niet weer een uitvoerig beleidsplan te schrijven, maar om een aandachtsplan op te stellen. Het aandachtsplan bestaat uit één A4tje met vijf thema’s waar we met zijn allen in de jaren 2023-2027 nadrukkelijk aandacht aan willen schenken. In bovengenoemd gemeenteoverleg willen we dat graag met u spreken. Dit gesprek heeft het karakter van het horen van de gemeente.

Zondag 12 maart praten de kerkrentmeesters ons ook bij over het verloop en het (voorlopige) resultaat van de geldwervingsactie ‘Kerkbalans’.

Gemeente zijn doe je samen. Op verschillende plekken hebben we mensen nodig. Ook binnen de kerkenraad zijn leden aftredend. Tijdens het gemeenteoverleg willen we met u en jou delen wat de vacatures zijn. Daarna krijgt u gelegenheid om namen  in te dienen ter vervulling van de vacatures. In de kerkenraad hebben we mensen nodig voor het pastoraat, het diaconaat en bij de kerkrentmeesters. We verwachten u en jou in het gemeenteoverleg. Noteer de datum alvast in uw en jouw agenda.

Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 17 maart is er een avond voor de vrijwilligers van De Acker. En dat zijn er gelukkig heel veel! Vanaf 18.00 uur is de deur open, om 18.30 uur gaan we met de gezamenlijke maaltijd beginnen. Het programma is nog niet helemaal rond, maar in ieder geval komt er een mooie film van JanChris en Ria van Dam en is er tijd om met elkaar te genieten van een hapje, drankje en een goed gesprek. In verband met de maaltijdvoorbereiding is het fijn als jij jezelf wilt opgeven via de intekenlijst, of via arlovanvliet@icloud.com.

Bestellen Paaskaars 2023
Zondag 19 en 26 februari is er gelegenheid om de Paaskaars 2023 te bestellen. De intekenlijst ligt dan in de hal van De Acker.

OVERIGE  
Gift
Voor De Acker 1x € 7,60.

Hartelijk dank.

Om te lezen

Graag wil ik onderstaande twee boeken bij u en jou ter lezing aanbevelen.

  1. David de Boer en Geert Janssen (red.), De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland.
    Van Willem van Oranje tot Anne Frank en van Frans Hals tot Ayaan Hirsi Ali: Nederland is in veel opzichten gevormd door vluchtelingen. Maar met hun komst stak ook al eeuwen geleden de angst voor asielzoekers als een bedreiging voor onze veiligheid, welvaart en cultuur de kop op. Geen vluchtelingencrisis lijkt aan Nederland voorbij te gaan zonder een fikse identiteitscrisis. In De vluchtelingenrepubliek vertellen vijftien vooraanstaande en aanstormende historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Waarom waren ontheemde Vlamingen de eerste mensen die zich Nederlander gingen noemen? Hoe werden vluchtelingen een vloek en een zegen voor de koloniën? En welke Nederlanders openden hun deuren voor de miljoen Belgische asielzoekers aan het begin van de Eerste Wereldoorlog? Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit Nederland in kaart te brengen vertelt De vluchtelingenrepubliek het grotere verhaal over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid. Daarmee zoekt het boek vanuit het verleden ook naar een nieuw perspectief op de vluchtelingencrises van vandaag en morgen.
  1. Paul Schenderling, Er is leven na de groei. Hoe we onze toekomt realistisch veiligstellen.
    In dit boek gaat het om een sociaal-economisch model dat niet gericht is op groei, maar op genoeg (post-groei). Doel: meer rechtvaardigheid (ecologisch en sociaal), meer verbondenheid (in de democratie) en meer levensgeluk (kwaliteit van leven). De auteur pleit voor belasting op consumptie en vermogen, voor verlaging van de belasting op arbeid, voor de invoering van basisbanen, basishuisvesting en basiszorg. Je hoeft het niet met de inhoud van dit boek eens te zijn, maar je moet het m.i. wel gelezen hebben. Zie ook: www.justenough.nl.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 5 maart 2023