Wijkberichten tot en met 7 augustus

op zondag, 17 juli 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 17 juli
Zoals in het vorige CC vermeld zal Ds. De Jong in deze dienst starten met zijn zomerserie over bomen. De eerste preek in deze nieuwe prekenserie zal gaan over Psalm 92. Daar lezen we in de verzen 13-16 (NBV 21): De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan ge- plant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.

Zondag 24 juli
Op deze zondag gaat ds. B. Schoone uit Poeldijk voor. Bij de kinderen gaat het over Petrus’ bezoek aan Dorcas, uit Handelingen 9:32-43.

Zondag 31 juli
Deze dienst wordt geleid door ds. Jelke de Jong. De zomerserie krijgt hier een vervolg. De kinderen in de nevendienst lezen verder in Handelingen, en horen hoe het evangelie ook Cornelius bereikt.

 Zondag 7 augustus
Ds. B. Plaisier uit Gouda gaat voor in deze dienst. De kinderen beginnen in de nevendienst aan een serie over koning David, en ontdekken dat hij niet zomaar koning werd in Jeruzalem…

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart

Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.
Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
Weidevogelhof (Raaigras): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
Het Westpolderhof: Mw. T. van der Leck.
De Wilgenborgh, Rotterdam: mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

Felicitaties
Na een spannende en intensieve periode heeft Marith van der Meer het goede nieuws gekregen dat ze is geslaagd voor haar schoolexamens. Van harte gefeliciteerd, Marith! Goed gedaan, en veel succes en plezier bij de nieuwe fase die nu begint! We feliciteren ook het echtpaar Van Driel-Cino, Esdoornlaan 11. Zij zijn op 23 juli 40 jaar getrouwd. Dhr. en mw. Droppert-Dijkshoorn, Katwijkerlaan 52 zijn op 1 augustus 60 jaar getrouwd. Beiden van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen! Veel liefde, zorg en trouw toegewenst en toegebeden, in alles wat het leven van jullie huwelijk vraagt.

Zieken
In de afgelopen weken heeft dhr. Neeleman een open hart operatie ondergaan. De operatie is gelukkig geslaagd, we bidden voor verder herstel. We denken ook aan mw. van der Sluis, die last heeft van de gevolgen van een beroerte. Met mw. Voshol en dhr G. Droppert gaat het naar omstandigheden goed.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. G. Rensen-Ouborg, wordt op 17 juli 86 jaar.
Dhr. G. R. Boon, wordt op 18 juli 82 jaar.
Mw. E. Glintmeijer, wordt op 22 juli 84 jaar.
Dhr. R. Nieuwenkamp, wordt op 27 juli 86 jaar.
Mw. N. de Pater- Rensen, Veenhage Nootdorp, wordt op 29 juli 80 jaar.
Mw. R. Bazuin-Millenaar, wordt op 5 augustus 89 jaar.
Dhr. C.N. Weerheim, wordt op 7 augustus 81 jaar.
Dhr. H.A. Witkamp, wordt op 9 augustus 87 jaar.
Mw. A.P.Slootweg- van der Noll, wordt op 9 augustus 85 jaar.
Mw. W. van Gent- van Oosten, wordt op 11 augustus 84 jaar.

ZOMERPERIODE
In deze zomerperiode is het wat rustiger. Het jeugdwerk, de kerkenraad en de kringen liggen grotendeels stil. Dat betekent niet dat we zelf stil moeten zitten: zoek elkaar vooral op, en deel met elkaar het leven: thuis, aan tafel of in het dorp. Zoek ook gerust contact met onze predikanten. Ds. de Ronde is gewoon aanwezig, ds. de Jong is nog een keer twee weken op vakantie. In de tussentijd wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen op het volgende seizoen. Noteer de startzondag op 11 september alvast in de agenda, want daar wil je bij zijn!

Giften
Voor de diaconie: 20,00 euro. Voor de Acker: 20,00 euro. Hartelijk dank! 

Ds. Nienke de Ronde

albertWijkberichten tot en met 7 augustus