Wijkberichten tot en met 7 juni 2020

op vrijdag, 22 mei 2020

DE EREDIENSTEN
Zondag 31 mei Eerste Pinksterdag 
We gedenken en vieren de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die onthult en verbindt. De Geest onthult wie Jezus is en verbindt ons aan Jezus, aan elkaar en aan de ander. De schriftlezing is Handelingen 2, 1-4. 22-24. 36-42 (NBV). In deze dienst nemen we afscheid van Daan Notenboom als diaken. Daan is meer dan 25 jaar ambtsdrager geweest. We respecteren zijn besluit, ook al vinden we het heel erg jammer dat we hem in de wijkkerkenraad gaan missen. Ook via deze rubriek danken we hem voor zijn grenzeloze inzet voor de diaconie en voor onze wijkgemeente. Geweldig blij zijn we dat Kees Gravesteijn zijn gaven wil blijven inzetten en dat we hem mogen herbevestigen als diaken. Het is dit jaar anders dan andere jaren. Mooi dat verschillende gemeenteleden een bijdrage kunnen leveren in deze dienst. Vanwege de coronaregels wordt slechts een beperkt aantal gemeenteleden toegelaten in deze dienst.

Zondag 7 juni 
De zondag na Pinksteren is de Zondag van de Vervolgde Kerk. Het evangelie is gratis, maar Jezus volgen kost wat. Deze zondag denken we aan hen die daar een hoge prijs voor betalen. Collega Carla Schoonenberg-Lems zal de dienst leiden. Zelf hoop ik in de Ontmoetingskerk voor te gaan.    

Vanaf deze zondag mogen we volgens de regels van de overheid 30 gemeenteleden toelaten tot de dienst. Wanneer u deze dienst wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37. Tijdens de kerkdiensten, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten die in De Acker worden gehouden, houden we ons aan de regels zoals we die eerder hebben gecommuniceerd.   

Diensten die u niet kunt bijwonen, kunt u beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: Kerkomroep. We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: Livestream De Acker We blijven doorgaan met de wekelijkse email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/aanpassingen-kerkdiensten

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Gebedskring 
Dinsdag 2 juni is er in De Acker een moment van stilte en gebed. Dan komt de gebedskring bij elkaar. We beginnen om 19.15 uur. Wanneer je daar bij wilt zijn, ben je hartelijk welkom.

Spelenderwijs leren 
Ouders van jonge kinderen gaan donderdag 4 juni samen aan de slag met dit thema. De Zaaigroep komt om 20.00 uur bij elkaar in De Acker.

Dienen en delen. 
Dit is het thema dat in juni in diverse kringen aan de orde komt. De dienst op zondag 14 juni gaat ook over dit thema. De toerusting van de kringleiders is dinsdag 9 juni om 20.00 uur in De Acker. Achtergrondinformatie bij dit thema vind je in het Focus werkboek, pagina 50-58. De dienst is t.z.t. te bekijken via: Livestream De Acker

OP- EN OMZIEN 
Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Corona in Oekraïne 
Stichting Friedensstimme heeft een aantal van haar evangelisten gevraagd hoe zij het maken in coronatijd. Eén van hen schrijft: ‘De coronamaatregelen raken ons gezin niet heel erg. Onze kinderen zijn klein en zij kunnen gewoon buiten op het erf spelen. Maar voor de grote gezinnen van de gemeente is het heel zwaar…. Wij missen onze broeders en zusters en de gemeenschap met hen. Onze gemeente is nu in een kleine groep opgedeeld die bij de mensen aan huis samenkomen. Zo ervaren we nog iets van de gemeenschap. Maar we zien er zeer naar uit om weer met de gemeente als geheel samen te komen. De huidige situatie herinnert ons eraan dat de Heere ons geen rustig en rijk leven op aarde heeft beloofd. Wij zijn op doorreis, onderweg naar Huis. Samen met alle heiligen zullen we daar Leven tot in eeuwigheid, waar geen ziekte, pijn en verdriet meer zal zijn’ (Friedensstimme, corona bijlage, mei 2020). Zie ook:  https://www.friedensstimme.nl.

DE GEEST DIE ALS EEN STORMWIND KOMT   Door Justus van Tricht,   De Geest die als een stormwind komt 
met kracht bij ons wil wonen.
Maakt harten blij en ons verstomd
laat vuur en vlammen tonen.

Nu is er plots geen afstand meer
die van elkaar doet scheiden.
Maar door Zijn kracht ontstaat de sfeer
van verwonderd verblijden.
 
Elk mensenkind dat Hij doorgloeit
laat Hij Zijn warmte voelen.
En door de wonderen Gods geboeid
toont Hij ons Gods bedoelen.
 
Hij is ’t die mensenharten kneedt
de liefde na te streven.
Want slechts de liefde voorkomt leed
in ’t dagelijkse leven.
 
Waar liefde voert de boventoon
daar waar haar vuur zal branden.
Ervaart de mens het heerlijk loon
van Gods Geest uit Zijn handen.
 
Bid dat de Geest ons samenhoudt
ons licht en ’t inzicht geven.
Met harten warm in plaats van koud
met liefde staand in ’t leven.
 
  
albertWijkberichten tot en met 7 juni 2020