Vaccinatie in Jodendom

op vrijdag, 19 maart 2021

Wel of niet vaccineren tegen Corona , wat zeggen Joden daarover

Als je als gelovige Jood een besluit moet nemen over de vraag of je jezelf al dan niet moet laten vaccineren tegen Corona gebruik je in de eerste plaats natuurlijk je verstand en je raadpleegt eventueel je dokter of specialist als je twijfelt.

Waar je als Jood nooit van uit gaat is dat je helemaal niets hoeft te doen omdat je geloof je wel zal beschermen. Wat je wel doet is de Torah en de Talmoed raadplegen wat die eventueel te zeggen heeft over je vraag om al of niet te vaccineren. Want de weg die je als gelovige gaat met de Eeuwige staat immers beschreven in de Torah en de Talmoed, of kort samengevat in de Halacha. Halacha is afgeleid van het werkwoord halach dat gaan betekent. De weg die je gaat met de Eeuwige.

Nu is het zo dat ten tijde van de Talmoed men het woord virus nog niet kende en ook bestonden er geen vaccinaties. Dus dan ben je gauw klaar. Maar zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Je kunt vervolgens de rabbijnen vragen wat zij vinden of je kunt zelf op zoek gaan. Een gespreksgroep met Noa, David en Ilana zette het voor zichzelf op een rijtje.

Ilana zei dat het allereerste waar elke Jood mee komt  Pikuach Nefesh is  (Hebreeuws: ???? ????) ‘het bewaken van een ziel’. Dat zegt dat als het leven van iemand in gevaar is je alles moet doen om zijn leven te redden. En in het geval van Corona red je meer dan één mens als jij jezelf laat vaccineren.

David zei dat het tweede waar je aan kunt denken Leviticus 18:5 is, waarin staat: mijn verordeningen en mijn bepalingen moet je in acht nemen. De mens die zich er aan houdt zal leven. Wat bedoelt de Torah hier eigenlijk mee? Zijn er ook redenen om de bepalingen te overtreden? Bij het schrijven van de Talmud zei een zekere Samuel over deze tekst dat een Jood zich aan de wetten moet houden maar daarbij niet zijn eigen leven en dat van anderen in gevaar mag brengen.  Dus ook op basis van deze tekst in de Talmoed zou je je moeten laten vaccineren.

En Noa kwam met een doorslaggevende tekst (Deuteronomium 8) “Als je een nieuw huis bouwt, moet je rond het platte dak een hek maken, zodat het niet jouw schuld is als er iemand van je dak afvalt en sterft”. Dit zegt je dat je preventieve maatregelen dient te nemen om te voorkomen dat iemand door jouw schuld sterft. En ook hier kunnen we concluderen dat vaccineren de juiste weg is.

Dus het resultaat in de groep was duidelijk. De mensen kunnen maar beter vaccineren. En gelukkig zeggen de rabbijnen hetzelfde.

Nelli van den IJssel

 

M. TreurenVaccinatie in Jodendom