Niet van, maar vòòr jou!

op donderdag, 03 juni 2021

De eerste Christenen leefden communistisch. In de geboorteacte van de kerk staat: ‘Alle gelovigen waren één, ze hadden alles gemeenschappelijk, zodat zij hun bezittingen en hun voorraden verkochten of ze uitdeelden als iemand maar iets te kort kwam.’ Het grote verschil met het communisme uit de Sowjet-Unie is dat mensen dit vrijwillig deden. Het ging niet met het mes op de keel. Nee, de Geest inspireerde hen.

Of het toeval is of niet, in het Bijbels Hebreeuws bestaat er geen woord voor ‘hebben’, in de zin van bezitten. Terwijl we vaak hebberig zijn en vol bezitsdrang zitten. Er bestaat geen bezittelijk, wel een meewerkend voornaamwoord. Dingen worden jou toevertrouwd, zijn voor jou, òm er iets goeds mee te doen.  Dat klinkt ingewikkelder dan het is.
We zeggen vanzelfsprekend ‘mijn’ dochter, ‘onze’ kleinzoon. Maar je weet dat dit bij wijze van spreken is. Want kinderen zijn geen eigendom en het gaat mis als je ze claimt of commandeert. Ze zijn je gegeven om op te voeden, met liefde en warmte te omringen en hen in staat te stellen uit te vliegen.

In die vroege Christengemeente leefde dat dus heel sterk. Zelfs in geld en goed zit een intentie. Doe er iets moois mee. We zijn rentmeesters. Ook de natuur en het landschap zijn ons in beheer gegeven. Ik was blij net nu het Pinksteren, het feest van de Geest is geweest twee positieve dingen te lezen.

De uitspraak van de rechter dat Shell zijn beleid moet wijzingen. Het moet groener en duurzamer. Ik denk dat dit vele multinationals in hun ongrijpbare burchten doet sidderen. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn? De samenleving wil niet langer dat we de aarde uitputten en onleefbaar maken.

Ook de wijze waarop het Burgerinitiatief in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp ontvangen is stemt tot hoop. Er is niets zo kostbaar als het beetje natuur dat er nog is. Als we die vrije ruimte lukraak volbouwen, zijn we straks een rijke gemeente. Maar beroofd van iets dat onvervangbaar is. Begint dit nu toch te dagen?

M. TreurenNiet van, maar vòòr jou!