Abram

op zondag, 03 januari 2021

Iedere dag van deze week kunt u iets lezen dat met het verhaal van de wijzen uit het Oosten te maken heeft. (Matth. 2: 1–12) Vandaag en morgen vindt u iets wat de Joodse traditie over Abram vertelt.

 

Volgens de astrologie heeft ieder mens op aarde zijn eigen sterk. Verschijnt er een nieuw helder licht, dan betekent dit dat er ergens een toekomstige vorst of veldheer geboren is.

Toen Abram geboren werd, vertelt een midrasj, zagen de wijzen die bij zijn vader op bezoek waren een grote ster opkomen, die de hemel doorliep en die vier andere sterren, komende van de vier zijden des hemels, verslond.
‘Het kind dat vannacht is geboren, zeiden ze zal groot zijn en koningen verslaan en hun land in bezit nemen’.

Terach, Abraham’s vader, was generaal in het leger van Nimrod. Toen Nimrod dit alles hoorde eiste hij van Terach het leven van zijn kind. Hij voelde zich in zijn macht bedreigd en Abram moest verborgen worden. ’t Is alsof Abrams lot zich rond het kind van Bethlehem herhaalt.

 

 

M. TreurenAbram