Actie Kerkbalans

op vrijdag, 07 december 2018

Net als vorig jaar kunt u uw toezegging voor de Actie Kerkbalans 2019 ook per email doen. Doet u dat voor 15 december, dan krijgt u in januari geen brief. Zo helpt u kosten en papier besparen. U kunt u toezegging sturen aan: kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl

Sinds begin november is er een nieuw bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans: NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans

Met vriendelijke groet.
Karel Mak en Ton van der Stoep

Evert NieuwkoopActie Kerkbalans