Twintigers

op 19-05-2021

Ha twintiger!

Sinds korte tijd komen we met een groep twintigers en met ds. Treuren een keer per twee weken op woensdagavond een uur samen in de Dorpskerk om met elkaar Bijbelverhalen te bespreken. Momenteel behandelen we verschillende verhalen uit de Evangeliën. Onze eigen dagelijkse bezigheden bespreken we met elkaar en leggen we naast de woorden van Jezus. Het is prachtig om te zien met wat een eenvoudige en makkelijk te begrijpen boodschappen Jezus ons een spiegel voorhoudt en ons probeert te sturen in het hectische leven van ons jongvolwassenen. Dat levert bijzondere inzichten op! Ik steek er persoonlijk in ieder geval veel van op en vind het heerlijk om eens per twee weken deze bezigheid te hebben. Inmiddels is onze groep gegroeid tot 8 twintigers! De tafel in de consistorie raakt dus al aardig vol, maar er is altijd een plaatsje voor meer geïnteresseerden!

Heb je zin en tijd om mee te doen? Wees van harte welkom!

Wellicht tot dan!

Hartelijke groet,
Wouter Vernhout

Evert NieuwkoopTwintigers