Beknopt verslag van de wijkkerkenraad Dorpskerk van 14 februari 2022

op zaterdag, 05 maart 2022

Na de opening wordt als Bijbelstudie gekozen :hoofdstuk 4 van “Eenvoudig leven”. Het accent ligt daarin op “Schaarste”. Schaarste van duurzame bronnen, in dit hoofdstuk specifiek gericht op water, of beter gezegd: gebrek aan water. Dat leefde al eeuwen geleden. Dat ondervond Hagar in de woestijn toen zij op de vlucht was voor Sarai ( Genesis 16) en later voor Abraham (Genesis 21). Waterbronnen zijn van levensbelang. Het zijn bronnen waar vrede wordt gesloten en waar God zich laat ontmoeten.

Met vreugde constateert de wijkkerkenraad dat binnenkort alles weer “normaal” gaat worden. De beperkingen zullen worden opgeheven en de(huis) kringen en diensten in de Weidevogelhof kunnen weer van start gaan.

Grote waardering is er voor de preekvoorzieners die al op 11 januari j.l. het schema voor 2023 geheel hebben kunnen invullen met 40 gastpredikanten!

De kerkrentmeesters participeren in de commissie Boer, die zich diepgaand beraadt over de toekomst van onze Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw.

Een maandelijks terugkerend punt van zorg betreft de vacatures van talrijke ambtsdragers. Er is dringend behoefde aan een jeugdouderling, een of meerdere diakenen en pastorale medewerkers voor het bezoekwerk. Regelmatig zal er bij de mededelingen tijdens de eredienst een oproep worden gedaan.

Nu de wijk Tuindershof zo langzamerhand wordt bewoond, wordt van gedachten gewisseld op welke wijze wij de nieuw ingekomenen bij onze wijk kunnen betrekken.

De kerkenraad en de werkgroep “Kerk en Synagoge” zien met genoegen terug op de dienst van 16 januari: Toe Biesjwat: het nieuwjaar van de bomen. Algemeen vindt men dat dit volgende jaar voor herhaling vatbaar is.

Tijdens de ochtenddienst van 13 februari was de volledige zanggroep onder leiding van Jeroen de Haan present. Op 10 april mogen wij haar in deze samenstelling weer begroeten. Fijn om daar naar uit te kijken.

Evert NieuwkoopBeknopt verslag van de wijkkerkenraad Dorpskerk van 14 februari 2022