Bright star

op zaterdag, 09 januari 2021

Als slot van deze serie iets over de ster. U weet: letters zijn in het Hebreeuws in de eerste plaats  getallen. Elk Hebreeuws woord heeft zijn eigen getalswaarde: de optelsom van de diverse letters van dat woord. Vergelijk het met scrabbelen!

De getalswaarde van het woordje ‘ster’  is 42. Daar is iets mee aan hand.

De 42 is direct al in Matth.1 een belangrijk getal. Het zijn 14 geslachten van Abraham tot David, opnieuw 14 geslachten van David tot de Babylonische Ballingschap en dan 14 geslachten tot ‘Jezus, die de Christus wordt genoemd’. (Matth.1:16)

In de woestijn, op weg naar het beloofde land, waren de 42 halteplaatsen. Opvallend!

Mozes heeft al die tijd het volk geleid. Maar dan komt Jozua, in het Grieks: ‘Jezus’. Die gezegd heeft: ‘Zon, sta stil’. En ‘maan, sta stil’. (Joz.10:12) ‘Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de Here zo iemands stem verhoorde.’ Hij, Jozua, is het die Israël gebracht heeft in het beloofde land.

De wondere ster, de 42, staat stil boven de plaats waar Jezus, Jozua is. Hij is de Koning die de sterren in zijn rechterhand houdt. Met Hem begint er iets nieuws. Niet sterren bepalen ons lot, maar het goddelijk kind. Hij die geboren werd in de tijd is er ook de Heer van. Ook 2021 is een jaar van de Heer. ‘Wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heren hand.’

 

M. TreurenBright star