Cantorij zoekt versterking

op zaterdag, 09 juli 2022

Sinds afgelopen najaar heeft de Dorpskerk een cantorij. De cantorij ondersteunt op gezette tijden de gemeentezang. Door enkele verzen meerstemmig te zingen, door een tegenstem, een evangeliemotet (gezongen vers uit het evangelie) of voorzang en ondersteuning bij een onbekend lied. Dat doen we op projectmatige basis. We zijn geen koor die uitvoeringen geeft, maar richten ons specifiek op enkele diensten per jaar, in een dienende rol. Per keer hebben we 3 of 4 repetities onder de professionele leiding van Jeroen de Haan. Het fijne is dat we er niet alleen de liederen aanleren, maar ook kwalitatief beter en makkelijker leren zingen. Fijn, leuk en leerzaam om op deze manier een bijdrage te leveren aan de erediensten en het prachtige instrument van onze stem steeds beter te leren gebruiken. Soms ondersteunen we de diensten ook tussendoor, zonder repetities, vanaf het balkon.

De cantorij zoekt versterking voor alle stemmen. Daarmee maken we de smalle basis steviger. Kun je zingen, doe je het graag, ben je een beetje muzikaal en wil je je stem graag voegen bij de onze en nog beter leren zingen? Kom eens meedoen om te ervaren wat we bedoelen! Geef je op bij Marja Smaal. (marjasmaal@gmail.com)

 

Evert NieuwkoopCantorij zoekt versterking