De maand Elloel

Deze begint dit jaar op 9 augustus en eindigt op 6 september, dan begint de maand Tishri waarin alle Hoge Feestfagen vallen

Elloel wordt geassocieerd met berouw en bekering, ofwel in het Hebreeuws, tesjoeva. Om jezelf daaraan te herinneren luister je elke dag naar de sjofar: https://www.youtube.com/watch?v=9ht0ailWQf8

Het is een tijd van zelfonderzoek, verzoening, en voorbereiding in aanloop naar Rosh Hasjana (Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekkot (het Loofhuttenfeest). De naam van de maand wordt gespeld als Alef – Lamed – Wav- Lamed, dit is ook een afkorting van: Ani Ledodi Wedodi Li: Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij, een citaat uit Hooglied 6:3.

Op de 7de van de maand Tammoez (dit jaar 17 juni) kwam Mozes van de Sinaï . Toen Mozes zag hoe de Israelieten dansten rond het Gouden Kalf, smeet hij de twee tabletten met de Tien Woorden kapot, die hij zojuist van de Berg Sinaï naar beneden gebracht had. Op Rosj Chodesj Eloel (de eerste dag van Elloel) ging Mozes voor de tweede keer de Berg Sinaï op om de tabletten van God in ontvangst te nemen, nadat God zijn pleidooi voor vergeving van het volk had geaccepteerd. Ook deze tweede keer verbleef Mozes veertig dagen en veertig nachten op de berg, dat wil zeggen, van de eerste dag van Elloel tot Jom Kippoer. Op Jom Kippoer, zei God tegen Mozes: „Ik heb hen vergeven, zoals jij gevraagd hebt.”

In de maand Elloel bereiden De Joden zich voor op het herstellen van hun band met God en de medemens.

De eerste stappen die je in deze maand kunt zetten zijn:

1) Erken en verlaat je zonden

2) Heb berouw over je zonden

3) Belijd je zonden en maak het goed met degenen die je hebt gekwetst

Berouw of spijt is meer dan alleen het maken van excuses. Het is meer dan alleen een gevoel of uiting van schaamte. Berouw heeft met schuld te maken. Schuld die moet worden ingelost, of kan worden kwijtgescholden. Berouw houdt in, dat we onszelf beoordelen door de werking van het Woord van God. Berouw is, dat we ontdekken dat we zondig zijn, dat we onze schuld zien. Het proces van berouw en inkeer vereist tijd en inspanning. Het duurt lang voordat we inderdaad oprecht vanuit ons hart kunnen zeggen, wee mij! Daarom begint men hiermee al lang van te voren, vanaf de eerste dag van Elloel, dertig dagen vóór Rosh Hashana. Op deze manier kunnen de Joden zich voorbereiden op de meest Heilige dag van het Jaar, Grote Verzoendag. Elloel is  een tijd om elkaar om vergeving te vragen voor wat men de ander heeft aangedaan.

 

 

Vriendelijke groeten, deriesjat shalom, ????? ????

Nelli van den IJssel-Groen