De magiërs

op woensdag, 06 januari 2021

De wijzen zijn, zoals er letterlijk in het Grieks staat, magiers! Ze komen uit het Oosten. Eigenlijk: ‘van de oorsprongen’. Magie is er al van de oorsprong. Zolang de wereld bestaat. Wat is magie? ’t Is het zoeken naar de verborgen krachten uit de schepping om die voor eigen nut te gebruiken.

De astrologie hoort daar vanzelfsprekend bij. Uit de stand van de sterren en de loop der planeten leidden de magiërs allerlei dingen af. Er bestaat een geheimzinnig samenspel tussen wat er in het heelal gebeurt en wat er zich in dit ondermaanse  afspeelt. De kosmos weerspiegelt zich in onze ziel.

In het Jodendom worden de ‘goyim’, de volkeren ‘dienaars van de sterren en planeten’ genoemd in plaats van de levende God. In diezelfde geest schrijft Paulus: ‘zij eerbiedigen en vereren het schepsel boven de Schepper, die te zegenen is tot in eeuwigheden. Amen!’ (Rom.1:25)

‘De wijzen behoren tot de verrassingen in de Bijbel’, schrijft Oepke Noordmans in één van zijn meditaties. Zij behoren tot de eersten die de laatsten zijn. Hun komst werkt moedgevend.’ En, waar het over onze missionaire opdracht gaat: ‘God heeft sommige regelrechte methoden, die de onze niet kunnen zijn. Laten we daarvan nog veel goeds verwachten, wanneer wij een gevoel hebben, dat we bezig zijn een zee leeg te scheppen. Gods familie is groot. Hij is de Vader, die in de hemelen is.’

M. TreurenDe magiërs