De sterren

op maandag, 04 januari 2021

De sterren

 

‘Zie op naar de sterren’, interpreteren we altijd. (Gen.15: 5) Maar eigenlijk staat er, heel vreemd, ‘kijk neer op de hemel en tel de sterren.’ Je mag er boven gaan staan! Zo veel sterren er aan de hemel staan, zo niet te tellen wordt je nageslacht.

In de overlevering wordt verteld dat Abram dan sputtert. Hij is met Saraï bij de ‘gynaecoloog’ geweest. Een sterrenwichelaar. Die heeft gezegd: ’t Zit er niet in, jullie gesternte staat aan het einde van de westelijke sterrenhemel. In het Westen houdt het op, verder gaat het niet. Je zult geen kinderen krijgen!
Ja, maar Ik leid de sterren, zegt de Heer dan. En Hij verplaatst de ster van Abraham naar het uiterste Oosten. Naar de oorsprong waar alles begint en de toekomst nog open ligt. Is dit de ster die de Wijzen zien en zijn gevolgd?

Hoe het ook zij, de sterren maken de dienst niet uit. Niet de wetenschap, hoe belangrijk ook, niet de plannen en prognoses van politici en economen. Maar de Heer, onze God. ‘Hij roept de sterren alle bij name.’ (Ps.147:4)

Door tesjoeva (omkeer), tefillah (gebed) en tsedaka (gerechtigheid), in het kort: door als een kind te vertrouwen op God kunnen de dingen anders lopen dan in de sterren geschreven staat. In het geloof zijn we vrij. Het kind beweegt de ster.

 

M. TreurenDe sterren