Dienst Palmzondag 5 april, 10:00 Dorpskerk Pijnacker

op donderdag, 02 april 2020

Liturgie

Voorganger: ds. Jan Maasland, Den Haag

Inleidende muziek: Psalm 24 vers 1, Antoni van Noordt

Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Stil Gebed
Samenzang: Psalm 24: 1 en 2 “De aarde en haar volheid zijn”
Bemoediging en Groet
Toenaderingsgebed
Samenzang: Psalm 24: 5 “Gij poorten, hef uw hoofd omhoog”
Kyriëgebed, uitlopend in Kyriëlied: Lied 557 “Naam van Jezus die ten dode”
Gebed om de Heilige Geest
Samenzang Kinderlied: ELB 425 “Dit is de dag”
Schriftlezing: Matteüs 21 : 1 – 17 (NBV)
Samenzang: Lied: Psalm 98: 3 en 4 “Laat heel de aarde een loflied wezen”
Preek
Samenzang: Lied: Lied 441: 1 en 2 “Hoe zal ik U ontvangen”
Mededelingen
Gebed en ‘inzameling der gaven’
Muziek tijdens de ‘inzameling’: O Welt, ich muss dich lassen, Max Reger
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Samenzang: ELB 166: 1 en 2 “Vader U loven wij”
Zegen

Uitleidende muziek: Psalm 24 vers 3, Antoni van Noordt

De dienst kunt u beluisteren via kerkomroep.nl of met beeld meebeleven via YouTube.

De diensten zullen worden gehouden met enkele ambtsdragers en u kunt ze thuis meebeleven. Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, vult u in ‘pijnacker dorpskerk’. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Wij zullen tijdens deze dienst ook weer beeld uitzenden via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u tegen 10:00 uur op onderstaand YouTube logo. U komt dan bij het kanaal van de Dorpskerk uit, waar u de dienst ‘live’ kunt volgen.

40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

De bestemming van de opbrengst van ons 40 dagen project is het Leger des Heils, met deze zondag in het bijzonder de nachtopvang voor jongeren. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren.

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften wilt overmaken onder vermelding van Leger des Heils.
Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Evert NieuwkoopDienst Palmzondag 5 april, 10:00 Dorpskerk Pijnacker