Dienst zondag 29 maart 10:00 Dorpskerk Pijnacker

op zaterdag, 28 maart 2020

Liturgie

Welkom
Stil Gebed
Ps. 43, 1. 3 ‘O God, kom mijn geding beslechten’
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Toenaderingsgebed
Ps. 43, 4 ‘Dan ga ik op tot Gods altaren’
Kyrie, uitlopend op
Ld. 558, 1. 5-6. 9 ‘Jezus, om uw lijden groot’
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: E.L. 479 ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’ (piano)
Genesis 33: 1-11 (NBV)
Ps. 62, 1-2. 4 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ (lied gewijzigd op zaterdag 28-3 om 13:50)
Lucas 23: 1-12 (NBG’51)
Ld. 576b, 2-3. 5 ‘O hoofd vol bloed en wonden’
Preek
E.L. 362 ‘God in ons midden’
Mededelingen
Gebed en ‘inzameling der gaven’ (piano)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
E.L. 382 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (piano)
Zegen

De dienst kunt u beluisteren via kerkomroep.nl of met beeld meebeleven via YouTube.

De diensten zullen worden gehouden met enkele ambtsdragers en u kunt ze thuis meebeleven. Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, vult u in ‘pijnacker dorpskerk’. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Wij zullen tijdens deze dienst ook beeld uitzenden via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u tegen 10:00 uur op onderstaand YouTube logo. U komt dan bij het kanaal van de Dorpskerk uit, waar u de dienst ‘live’ kunt volgen.

40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

De bestemming van de opbrengst van ons 40 dagen project is het Leger des Heils, met deze zondag in het bijzonder dagopvang dak- en thuislozen. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc.

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften wilt overmaken onder vermelding van Leger des Heils.
Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL of met de QR-code

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL of met de QR-code

Evert NieuwkoopDienst zondag 29 maart 10:00 Dorpskerk Pijnacker