Feestelijke zondag 27 september

op zaterdag, 26 september 2020

Zoals in eerdere CC’s aangekondigd zullen wij op zondag 27 september aandacht besteden aan het 25-jarig jubileum van ds. Treuren.

Voor degenen die fysiek aanwezig zijn: Als u binnenkomt, krijgt u iets uitgereikt. Waarvoor, dat hoort u dan.
Na de dienst nemen we nog even plaats in de banken voor een paar korte toespraken en het aanbieden van de cadeaus waarvoor u een bijdrage heeft kunnen overmaken (dit kan overigens nog steeds, zie eerdere CC’s of mailt u even: annette@dedeugd.org).
Daarna kunt u via de aangegeven looproute buiten op het kerkplein op 1,5m uw felicitaties persoonlijk overbrengen en als u wilt vervolgens in de aanbouw een kop koffie/thee en een kleine traktatie van een tafel pakken om die in de kerkzaal of eventueel buiten te nuttigen.

Het aantal mensen dat in de kerk aanwezig kan zijn tijdens de dienst en het koffiedrinken mag vanzelfsprekend niet het aantal overstijgen dat op de voorgeschreven afstand van elkaar kan plaatsnemen.

(Dit alles onder het voorbehoud dat de coronamaatregelen deze periode niet verder aangescherpt worden in Pijnacker, dat is op het moment van de deadline voor de kopij nog niet duidelijk).

Annette de Deugd

Evert NieuwkoopFeestelijke zondag 27 september