In quarantaine onderweg naar Pasen (13) – Tjiftjaf

op zondag, 29 maart 2020

Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U

Tjitjaf

Deze week hoorde ik hem weer voor het eerst dit jaar: de tjiftjaf. Eén van de eerste zangvogels in Nederland die terugkomt uit zijn winterverblijf. Tjiftjaffen die bij ons broeden overwinteren in Zuid-Europa of Noord-Afrika. Er zijn er ook die overwinteren in Nederland tijdens zachte winters. In maart kun je hun zang weer horen: ‘tjiftjaf-tjiftjaf-tjiftjaf’. De lente is wat mij betreft dan definitief gekomen, Pasen is aanstaande. De tjiftjaf als een teken van hoop en leven.

Vogels willen van zich laten horen. Zeker in het voorjaar als de tijd van territorium afbakenen en zich voortplanten is aangebroken. In steden zingen vogels harder, hoger en met minder tierelantijnen dan in buitengebieden. En doordeweeks zingen ze harder dan in het weekend. Dat komt omdat ze zich verstaanbaar moeten maken in de stadse herrie. In onze herrie. Ik moet oppassen vogels menselijke eigenschappen toe te dichten. Maar zouden ze het zelf merken dat wij zijn opgehouden met herrie maken in deze periode van ‘intelligente lockdown’ vanwege de coronacrisis? Het moet toch fantastisch zijn om ongestoord het hoogste lied te kunnen zingen zonder dat er steeds tussendoor getetterd wordt?

We leven toe naar Pasen. Voor naoorlogse mensen zoals ik de vreemdste veertigdagentijd ooit. De verleiding is er om de stilte op te vullen met nieuws, nog meer nieuws en nepnieuws. Door Netflix en smartphone. Onrustig blijft ons hart….

‘Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U’. Een uitdrukking ontleend aan kerkvader Augustinus (354-430 nC). Eigenlijk is dit citaat onvolledig. Want hij schreef: “Gij (God) zet hem (de mens) aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U.”

Tjitjaf-tjiftjaf-tjiftjaf! De onmiskenbare luide roep van dit verder onopvallende vogeltje herinnert mij eraan dat weer het lente is en bijna Pasen, ook al wordt het de vreemdste Pasen ooit. “Dood, waar is je overwinning?” (1 Korinthiërs 15:55)

Annette de Deugd

M. TreurenIn quarantaine onderweg naar Pasen (13) – Tjiftjaf