In quarantaine onderweg naar Pasen (18) -Doordraaien

op vrijdag, 03 april 2020

Doordraaien

Bloemen te plukken en ze door te moeten draaien. Dat is een hard gelach. Tuinders maken zich zorgen over hun bedrijf. Winkeliers lijden onder gebrek aan klandizie. Ondernemers zien het seizoen mislukken. Zzp-ers zitten zonder werk. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, gelukkig niet. Maar vast staat wel dat niet iedereen het zal redden met uitstel en kredieten of andere lapmiddelen om de crises uit te zingen.

Het is een lijden, anders dan dat om je gezondheid, om elkaars gezondheid. Dat kan spannen om leven of dood. Maar het lijden onder de vruchteloosheid van je werk kan je leven ook op de schop nemen en ontwrichten.

De doornenkroon die de soldaten Jezus op het hoofd drukken, verwondt Jezus niet enkel   lichamelijk. Dat ook. Eerst geselen ze Hem, dan kronen en huldigen ze Hem als Koning der Joden om Hem tot slot nog eens te slaan. Dat alles is gemeen en wreed. (Joh. 19:1-3) Maar ze proberen Jezus ook in zijn ambt te kwetsen. ‘Wat ben jij voor een koning? Jij bent bespottelijk. Jij bent mislukt.’ 

In Genesis 3 staat dat ‘de aarde dorens en distels voortbrengen zal’. Zonder dat de soldaten het zich bewust zijn, duwen ze Jezus die kroon die een symbolische betekenis heeft op de slapen. ‘Is mijn werk dan tevergeefs geweest, heb ik mij voor niets ingespannen?’

Bitter is dat. Tot wanhoop stemmend. Toch laat Jezus zich niet verbitteren. Hij houdt vol. Hij laat niet zich van zijn weg afbrengen. Hij houdt hoop op God. Dat is wat wij van Hem kunnen leren. Dat is wat wij in Hem mogen ontvangen!

Premier Rabin zei ooit: ‘wij kunnen ons de luxe van de wanhoop niet permitteren’. Dat vind ik een sterke uitspraak. Toch gaat het evangelie daar nog bovenuit. ‘Doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.’  (Hebr.2:18)

M. TreurenIn quarantaine onderweg naar Pasen (18) -Doordraaien