In quarantaine onderweg naar Pasen (2) – Wie ben ik?

op woensdag, 18 maart 2020

Onder dit motto wil ik proberen van dag tot dag een berichtje op de site te plaatsen om u te bemoedigen.

Woensdag 18 maart 2020

Wie ben ik?

Met die vraag sloot ik gisteren af.

Die vraag stelt Dietrich Bonhoeffer zich ook in een gedicht, een bidden dat van hem is overgeleverd vanuit gevangenschap. Een quarantaine in het kwadraat, zou je kunnen zeggen.. Erger, onheilspellend.

Vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler werd Bonhoeffer opgepakt en is hij na bitter te hebben geleden op 23 april 1945, amper een dag voor de bevrijding, in Flossenburg gefusilleerd.

In het Hebreeuws is bidden ‘jezelf beoordelen’, het licht van God door je daden, je plannen, je ideeën heen laten vallen. In die zin is dit gedicht een gebed, tegelijk is het een vorm van zelfgesprek. Van jezelf bevragen.

ds. Treuren

WIE BEN IK?

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
Je treedt uit je cel
rustig blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer.

Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
snakkend naar lucht als werd ik geworgd
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij
trillend van woede om willekeur om de geringste krenking

opgejaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te werken
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?

Wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen
Wie ik ook ben Gij kent mij
ik van U mijn God.

Evert NieuwkoopIn quarantaine onderweg naar Pasen (2) – Wie ben ik?