In quarantaine onderweg naar Pasen (20) – (On)rust

op zondag, 05 april 2020

(On)rust

Hiernaast ziet u de vrolijke versierde Palmpaasstok die Jiska heeft gemaakt. U ziet: het is feest vandaag! Wij mogen Jezus als Koning begroeten. Met de kinderen en scharen uit het evangelie mee  mogen wij zingen van grote dingen. In de optocht van Christus op weg naar het nieuwe Jeruzalem klimmen we uit boven ons verstand en gevoel.

In zijn wekelijks column in NRC beschrijft Tommy Wieringa hoe wij eraan toe zijn. Hij citeert daarbij de filosoof Pascal.  

‘Toestand van de mens’, schrijft Pascal in zijn Pensees, ‘onstandvastigheid, onlust, onrust’. We moeten wel in beweging blijven om te ontsnappen aan de verveling, de somberheid en de wanhoop die ons overvallen wanneer we gedwongen zijn stil te zitten. Dit brengt Pascal op zijn beslissende gedachte, die het beroemdst is van allemaal. ‘Toen ik mij ertoe zette om over al het gedoe van de mensen na te denken, en over de moeiten en gevaren waaraan zij zich blootstellen, heb ik de ontdekking gedaan, dat al de ellende van de mensen uit één oorzaak voortspruit, namelijk dat ze geen ogenblik rustig is een kamer kunnen blijven zitten.’

Wieringa voegt daar aan toe: ‘De dood zit op ons de hielen -zolang we maar in beweging blijven en verstrooiing zoeken, zal hij ons niet vinden. Onze reisbewegingen lijken nuttig en rationeel, maar moeten worden verstaan als evenzovele vluchtbewegingen. ‘Wij zijn op beweging aangelegd, algehele rust is de dood.’

In Job 14 staat dit ook. U moet dit diep melancholische, troostrijke hoofdstuk eens lezen. ‘De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust..’ Dat ‘zàt van onrust’, dat treft!

Maar de Bijbel vertelt God zij dank ook nog een ander verhaal! Augustinus, van wie Pascal veel heeft geleerd, schrijft:  ‘Gij zet de mens aan om er vreugde in te vinden U te loven. Want Gij hebt ons gemaakt tot U. En onrustig is ons hart, totdat het zijn rust vindt in U.’ Er is dus wel een rustpunt. Palmpasen vieren en Jezus Christus volgen, geeft ons verlangen sturing en brengt ons dichter bij dit doel. Jiska heeft gelijk dat ze voor vandaag een stok gemaakt!

M. TreurenIn quarantaine onderweg naar Pasen (20) – (On)rust