In quarantaine onderweg naar Pasen (23) -“Ik bid voor je!”

op woensdag, 08 april 2020

‘Ik bid voor je om kracht, moed en wijsheid’. Een appje is snel gestuurd. ‘We zullen bidden voor je’, het is goed maar gauw gezegd.

De kunst is: het werkelijk te doen. Er tijd voor maken om te bidden. Niet enkel in een opwelling van betrokkenheid, maar liefst herhaald. In trouw. Dat doe je niet vanzelf. Dat is een daad!

‘God regeert deze wereld voor de voorbeden van zijn kinderen’, schreef prof. J. H. Gunning in de 19de eeuw. Is dat zo? Dan bidden we misschien te weinig..! Nu vind ik dat bidden voor een ander zo simpel nog niet.

Weet ik, weten wij het dan zo goed? Niet dus. Bidden is geen recept uitschrijven. Niet aan God voorschrijven of Hij dit en dat zal doen. En ook al niet het voor een ander invullen wat hij of zij het beste zou kunnen doen. De kunst is, luisterend te bidden, in volle concentratie op God. En in het besef dat de ander zijn eigen leven heeft en zijn eigen weg moet uitdokteren.

Tehillim

In het Jodendom (voor zover ik dat ken) spelen voorbeden om bovengenoemde redenen geen grote rol. Het Nederlands Israëlitisch Weekblad reikte een blad met speciale Tehillim aan die zich tijdens de coronacrisis goed lenen om te bidden. Je bidt voor je naaste woorden die beproefd zijn.

Eigenlijk, als ik het oer-gereformeerd zeg, herinner je God aan zijn eigen woord. Je geeft Hem zijn woord terug.

Welke Psalmen worden er door het NIW opgesomd? Ps.91, 142, 121, en 130. Iedere dag te lezen. In het Hebreeuws betekent ‘lezen’ ook: oproepen! Bidden is een andere werkelijkheid oproepen, een nieuw krachtenveld. Deze Psalmen te bidden kan helpen eigen, spontane woorden te vinden.

Inspiratie

Al vele jaren bid ik elke dag een paar Psalmen, in een maand het Psalmboek door. Dat geeft houvast en inspiratie. Zelf weet ik lang niet altijd woorden te vinden, maar deze  worden je voor niets aangereikt!

Wat is een Psalm eigenlijk. een ‘mizmor’? Een scherp mes, een snoeimes. Je wordt door de Psalmen onderbroken in wat je vindt en voelt. Maar, zeggen de rabbijnen, de Psalmen verbinden je ook met de wijnstok, ‘zemira’. Al biddend en zingend word je geënt op de Wijnstok. Op God. Op zijn Messias. ‘Zijn liefde moet in mij overvloeien en geeft mij nieuwe kracht steeds meer’.

M. TreurenIn quarantaine onderweg naar Pasen (23) -“Ik bid voor je!”