Liturgie: Witte Donderdag, 10 april 2020, 19.00 uur

op donderdag, 09 april 2020

Een dienst met een serie hele korte lezingen, zoutkorrels uitleg, zeer gevarieerde liederen en puntige preek. Met medewerking van orgel: Hans Smaal, sopraan & piano: Annette en Albert Theeuwsen, voorganger: ds. Treuren

Orgelspel:  ‘Herzlichster Jesu, was hast Du verbrochen?’, Helmut Walcha 

Welkom

Stil Gebed

Ld. 564b                       ‘Wij roemen in ’t kruis’
    
Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en Groet

Introductie

Gebed van de dag

Genesis 1: 1-5

Ld. 513                           ‘God heeft het eerste woord’                                orgel

Exodus 10: 21-23 

Ld. 139d  (driemaal)    ‘Heel het duister is vol van luister’                     piano en sopraan

Amos  5: 18-20 en 8: 9-10          

Ps. 22, 4                         ‘Gij die mijn ogen ’t levenslicht ontsloot’          orgel

Zefanja 1: 14-17 

Ld. 598  (driemaal)       ‘Als alles duister is’                                                  piano en sopraan    

Lucas 23: 44-47 (uit: NBG’51)

Preek

Ps. 31, 4. 6                      ‘In uw handen, God almachtig’

Collecte en orgelspel:  ‘Erbarm Dich mein, o Herre Gott’, Joh. Seb. Bach

Voorbeden, steeds besloten met
L.G. 60                            ‘Heer, tot wie zullen wij gaan?’                             orgel

Gz. 222                           ‘Jezus is mijn licht en mijn leven’                         piano en sopraan

Zegen

De dienst kunt u beluisteren via kerkomroep.nl of met beeld meebeleven via YouTube.

De diensten zullen worden gehouden met enkele ambtsdragers en u kunt ze thuis meebeleven. Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, vult u in ‘pijnacker dorpskerk’. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Wij zullen tijdens deze dienst ook weer beeld uitzenden via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u kort voor de aanvangstijd van de dienst op onderstaand YouTube logo. U komt dan bij het kanaal van de Dorpskerk uit, waar u de dienst ‘live’ kunt volgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

De bestemming van de opbrengst van ons 40 dagen project is het Leger des Heils, met deze zondag in het bijzonder de nachtopvang voor jongeren. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren.

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften wilt overmaken onder vermelding van Leger des Heils.
Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR-diaconie_2020_04_05.png

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR-kerk_2020_04_05.png
M. TreurenLiturgie: Witte Donderdag, 10 april 2020, 19.00 uur