Liturgie: Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur

op vrijdag, 10 april 2020

Een plechtige dienst waarin we vieren dat ‘ons Paaslam is geslacht’. M.m.v. Hans Smaal orgel en ds. Treuren, voorganger.

Klokgelui

Orgelspel: Koraalbewerking van Psalm 22 , Ronald Stolk

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil Gebed

Ps. 22, 1-2             ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?’

Bemoediging en Groet

Gebed om de Heilige Geest

Exodus 12: 21-28 (NBV)

Ld. 385                  ‘De tafel van samen’  

Lucas 23: 44-47 (NBG’51)
I Kor. 5: 7b (idem)

Ld. 577                  ‘O wereld, zie uw leven’

Preek

Ld. 618, 5. 7          ‘Het ware Paaslam is geslacht’  

Mededelingen

Collecten en orgelspel over Gz. 184 ‘Met de boom des levens’, Toon Hagen

Inzettingswoorden

Gedachtenis van Christus

E.L. 283                  ‘Christus die verrezen is’ 

Dankzegging en voorbeden

Nodiging

Communie

Ld. 381, 1. 5-6       ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’    

Onze Vader

Gz. 364                   ‘Laat ons als Jezus’ jongren nooit vergeten’

Zegen

Orgelspel: Partita over Gz. 364, P.C. Brakman

De dienst kunt u beluisteren via kerkomroep.nl of met beeld meebeleven via YouTube.

De diensten zullen worden gehouden met enkele ambtsdragers en u kunt ze thuis meebeleven. Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, vult u in ‘pijnacker dorpskerk’. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

De dienst is ook met beeld mee te beleven via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u kort voor de aanvangstijd van de dienst op onderstaand YouTube logo. U komt dan bij het kanaal van de Dorpskerk uit, waar u de dienst ‘live’ kunt volgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

De bestemming van de opbrengst van ons 40 dagen project is het Leger des Heils, met deze zondag in het bijzonder de nachtopvang voor jongeren. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren.

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften wilt overmaken onder vermelding van Leger des Heils.
Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR-diaconie_2020_04_05.png

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR-kerk_2020_04_05.png

M. TreurenLiturgie: Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur