Kerkdienst Dorpskerk, zondag 12 juli 19u Avondmaalsviering

op woensdag, 08 juli 2020

Voorganger: Ds. M. Treuren
Organist: Bartjan Geleijnse
Voorzangers: Hennie Bos, Hans en Marja Smaal
Aanvang: 19:00 uur

Liturgie

Klokgelui
Orgelspel   (“Preludium en koraal Psalm 146”, Dick Sanderman)

Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Stil Gebed
Ps.146: 1, 2   ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
Bemoediging en groet
Toenaderingsgebed
Ps.146: 3
Gebed om de Heilige Geest
Exodus2: 11-22  (uit: NBV)
Ld.1008: 1, 2   ‘Rechter in de licht verheven’
Hebreeën11: 24-27 (uit: NBG’51)
Ld.1008: 3

Preek

Ld.902: 1, 2, 5   ‘Is God de Heer maar voor mij’
Inzameling der gaven    (orgelspel: “Trio Lied 902”, Joachim Frisius)
Onderwijzing
Te Deum: Ld.412: 5, 6   ‘Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand’
Dankzegging en voorbeden
Nodiging tot het Heilig Avondmaal
Heilige Avondmaal (Communie)   (orgelspel: “Bewerking Lied 1009”, Adriaan C. Schuurman en Paul Kievit)
Ld.1009   ‘O lieve Heer, geef vrede’
Zegen

Orgelspel   (“Koraalvoorspel Lied 1009”, Wim Kamp)

De dienst meebeleven

De diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden met enkele ambtsdragers. Daarnaast kunt u tot een maximum van 85 mensen deelnemen aan de dienst. Mocht dit aantal bereikt worden en u komt hierna bij de kerk aan, dan zult u gevraagd worden vanuit thuis de dienst mee te beleven. Dit kan vanuit thuis met beeld en geluid via ons YouTube livestream kanaal of alleen met geluid via kerkomroep.nl.

Om de dienst met beeld en geluid thuis mee te beleven navigeert u kort voor de aanvangstijd van de dienst naar www.youtube.com en zoekt met de trefwoorden Dorpskerk Pijnacker naar ons kanaal. Nog eenvoudiger is het om op onderstaand YouTube logo te klikken:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

Wilt u de dienst liever beluisteren zonder beeld, ga dan naar kerkomroep.nl en type in het zoekveld Vind uw kerk, de woorden pijnacker dorpskerk. De rest wijst zich dan vanzelf. Om het helemaal makkelijk te maken kunt u op onderstaand Kerkomroep logo klikken; deze brengt u direct naar de juiste pagina. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor The Mall in Delft

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum The Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

 

Esther WakkerKerkdienst Dorpskerk, zondag 12 juli 19u Avondmaalsviering