Kerkdienst Dorpskerk, zondag 12 juli

op maandag, 06 juli 2020

Voorganger: Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist: Hans Smaal
Voorzangers: Wouter Vernhout, Ingrid de Smit en Marja Smaal
Aanvang: 10:00 uur

Liturgie

Klokgelui
Orgelspel  (“Bewerking gezang 284: O Lieve Heer geef vrede, van Willem Mesdag”)

Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Stil Gebed
Ps.107: 1 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
Votum en groet
Ps.107: 4
Schuldbelijdenis, genadeverkondiging, gebodslezing
Ps.86: 2, 3 ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden’
Gebed om de Heilige Geest en de opening van het Woord
Kinderlied Ld.981: 1, 3, 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’
Kindermoment
Eerste lezing: Genesis11: 1-9
Ps.73: 3 ‘Ja, God is goed voor Israël’
Tweede lezing: 2Samuël24: 10-17
Ps.73: 8
Derde lezing: Daniël5: 22-28
Ps.73: 9

Preek

Ld.841: 1-4 ‘Wat zijn de goede vruchten’
Gebed en inzameling der gaven
Dankzegging en voorbeden
Ps.96: 1, 7 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’
Zegen

Orgelspel

De dienst meebeleven

De diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden met enkele ambtsdragers. Daarnaast kunt u tot een maximum van 85 mensen deelnemen aan de dienst. Mocht dit aantal bereikt worden en u komt hierna bij de kerk aan, dan zult u gevraagd worden vanuit thuis de dienst mee te beleven. Dit kan vanuit thuis met beeld en geluid via ons YouTube livestream kanaal of alleen met geluid via kerkomroep.nl.

Om de dienst met beeld en geluid thuis mee te beleven navigeert u kort voor de aanvangstijd van de dienst naar www.youtube.com en zoekt met de trefwoorden Dorpskerk Pijnacker naar ons kanaal. Nog eenvoudiger is het om op onderstaand YouTube logo te klikken:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

Wilt u de dienst liever beluisteren zonder beeld, ga dan naar kerkomroep.nl en type in het zoekveld Vind uw kerk, de woorden pijnacker dorpskerk. De rest wijst zich dan vanzelf. Om het helemaal makkelijk te maken kunt u op onderstaand Kerkomroep logo klikken; deze brengt u direct naar de juiste pagina. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor The Mall in Delft

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum The Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

 

Esther WakkerKerkdienst Dorpskerk, zondag 12 juli