Kerkdienst Dorpskerk, zondag 19 juli

op donderdag, 16 juli 2020

Voorganger: Ds. M. Treuren
Organist: Bartjan Geleijnse
Piano&Dwarsfluit: Mirjam en Hannah Butter
Voorzangers: Caroline Fuller, Annette Theeuwsen en Hans Smaal
Aanvang: 10:00 uur

Liturgie

Klokgelui
Orgelspel  (“Koraalbewerkingen over Psalm 81, Johann Th. Lemckert en Toon Hagen”)

Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Stil Gebed
Ps.81: 1, 8, 9 ‘Jubel God ter eer’
Bemoediging en groet
Toenaderingsgebed
EL.241 ‘Be still, for the presence of the Lord’  (piano/fluit)
Kyrie en Gloria: Ld.299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’
Kindermoment en kinderlied Stencil I,21:1, 3, 4   ‘De Herder heeft zich niet vergist’   (piano/fluit)
Gebed om de Heilige Geest
Exodus2: 23 – 3:6  (uit: Naardense Bijbel)
Gz.311 ‘Hoe komt het dat het bos’

Preek

Ld.723  ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Gebed en inzameling der gaven   (piano/fluit)
Verbintenis en bevestiging van Wim Millenaar en Ard de Graaf
Ld.833  ‘Neem mij aan zoals ik ben’  (piano/fluit)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
EL.26  ‘Gij dienaars van Hem’
Zegen

Orgelspel  (“Preludium in c moll BWV 546, Johann Seb. Bach”)

De dienst meebeleven

De diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden met enkele ambtsdragers. Daarnaast kunt u tot een maximum van 85 mensen deelnemen aan de dienst. Mocht dit aantal bereikt worden en u komt hierna bij de kerk aan, dan zult u gevraagd worden vanuit thuis de dienst mee te beleven. Dit kan vanuit thuis met beeld en geluid via ons YouTube livestream kanaal of alleen met geluid via kerkomroep.nl.

Om de dienst met beeld en geluid thuis mee te beleven navigeert u kort voor de aanvangstijd van de dienst naar www.youtube.com en zoekt met de trefwoorden Dorpskerk Pijnacker naar ons kanaal. Nog eenvoudiger is het om op onderstaand YouTube logo te klikken:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

Wilt u de dienst liever beluisteren zonder beeld, ga dan naar kerkomroep.nl en type in het zoekveld Vind uw kerk, de woorden pijnacker dorpskerk. De rest wijst zich dan vanzelf. Om het helemaal makkelijk te maken kunt u op onderstaand Kerkomroep logo klikken; deze brengt u direct naar de juiste pagina. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te
laten leiden. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

De tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook niet uw kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64
of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code:

 

Esther WakkerKerkdienst Dorpskerk, zondag 19 juli