Liturgie: Pasen 12 april 2020, 10.00 uur

op vrijdag, 10 april 2020

Een feestelijke dienst waarin we de opstanding van Jezus Christus vieren,
m.m.v. Mirjam & Hannah Butter, piano en fluit en Bartjan Geleijnse, orgel.

Klokgelui

Orgelspel: ‘At Easter-tide‘, Charles Villiers Stanford

Welkom

Gz. 221                            ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’
‘Hij leeft!’                        ‘Maria kwam bij het graf’                            piano/fluit
Lied 624                          ‘Christus onze Heer verrees’                          

Aansteken van de Paaskaars

Stil Gebed

Ps. 139, 1-2 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

Bemoediging en Groet

Toenaderingsgebed

Ps. 139, 11

Kyrie en Gloria (Ld. 299e)

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment, uitlopend op
E.L.79                          ‘Vrede zij u!’                                                      piano/fluit    

Johannes 20: 1-9. 19-23

Lied 800, 1.3-4               ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’

Preek

Ld. 641 ‘Jezus leeft en ik met Hem!’

Mededelingen

Gebed en inzameling der gaven                                                     piano/fluit

Dankzegging, voorbeden eindigend met
‘Heer, tot wie zullen wij gaan?’, stilte en Onze Vader              piano/fluit

Lied:    E.L. 132   ‘U zij de glorie’ 

Zegen

Orgelspel: ‘Paraphrase sur ‘A toi la gloire’, Alexandre Guilmant

De dienst kunt u beluisteren via kerkomroep.nl of met beeld meebeleven via YouTube.

De diensten zullen worden gehouden met enkele ambtsdragers en u kunt ze thuis meebeleven. Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, vult u in ‘pijnacker dorpskerk’. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. Hoewel op de webpagina een knop “Inloggen” wordt getoond, hoeft u niet in te loggen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kerkomroep_logo.jpg

De dienst is ook met beeld mee te beleven via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u kort voor de aanvangstijd van de dienst op onderstaand YouTube logo. U komt dan bij het kanaal van de Dorpskerk uit, waar u de dienst ‘live’ kunt volgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Youtube-live-streaming.png

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Stichting de Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven. Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL of met onderstaande QR-code

M. TreurenLiturgie: Pasen 12 april 2020, 10.00 uur