Dienst zondag 22 maart 10:00 uur Dorpskerk Pijnacker

op zaterdag, 21 maart 2020

Liturgie

Welkom
Stil Gebed
Ps. 122, 1-2
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Toenaderingsgebed
Ps. 122, 3
Lithanie, na iedere bede E.L. 296 (piano)
Gebed om de Heilige Geest, uitlopend op E.L. 8 (piano)
Psalm 16 ( uit ‘De Psalmen’ van Gerhardt en vd Zeyde )
Ps. 23
Lucas 22: 39-46 (NBG’51)
Ld. 582
Preek
E.L. 118 (piano)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Ld. 575, 1. 6
Zegen

De komende diensten kunt u helaas niet lijfelijk in de Dorpskerk bijwonen.

Maar met een paar ambtsdragers willen we ze wel houden en kunt u ze thuis meebeleven!
Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en vul in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, ‘pijnacker dorpskerk’ in. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. U hoeft niet in te loggen!

Wij zullen tijdens deze dienst voor het eerst een experiment doen met zowel beeld als geluid via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u vanaf ca 9:50 op onderstaand YouTube logo. U komt dan (als alles goed gaat) direct bij de Dorpskerk uit, waar u de dienst dan ‘live’ kunt volgen.

40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

De bestemming van de opbrengst van ons 40 dagen project is het Leger des Heils, met deze zondag in het bijzonder het 50|50 Workcenter Den Haag. In de regio Den Haag willen men graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken.

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften wilt overmaken onder vermelding van Leger des Heils.
Bankrekeningnummer diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47

of maak uw gift over via iDEAL

Steun ook uw kerk

Bijna alle uitgaven van uw kerk gaan gewoon door, terwijl de collecteopbrengsten ook (vrijwel) geheel zijn weggevallen. Vergeet daarom ook uw kerk niet te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.
Bankrekeningnumeer College van Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64

of maak uw gift over via iDEAL

Evert NieuwkoopDienst zondag 22 maart 10:00 uur Dorpskerk Pijnacker