Samen Hart voor Mensen

op zondag, 13 oktober 2019

Zoals vele andere kerken in Nederland doen we in de week van 17 oktober 2019, op en rond Wereld armoededag mee aan de campagne Samen Hart voor Mensen.

Een campagne van de kerken in samenspel met SchuldHulpMaatje.
Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken.

Als mensen makkelijker over geldzorgen durven te praten, kunnen we hen als kerk eerder begeleiden en helpen. Ons doel is dan ook om met onze kerk aandacht te vragen voor mensen met schulden. Voor de mensen zelf, als ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen!

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden.
We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief. Er is immers samen nog veel inzet nodig om meer en eerder mensen met schulden te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen.

Voor inspiratie, informatie en ideeën om aan de slag te gaan voor kerken en vrijwilligers is er de nieuwe website: www.samenhartvoormensen.nl

Hier kunnen mensen hun ideeën gratis downloaden om hulp te bieden. Als diaconie maken we daar graag gebruik van. We helpen regelmatig mensen met geldzorgen. Vorig jaar heeft de diaconie 13 gezinnen financieel geholpen.
Ook heeft de diaconie gezinnen met individuele hulp in natura geholpen.

Op zondag 13 oktober ( of zondag 20 oktober) staan we in onze kerk stil bij Wereldarmoededag (17 oktober). We doen dat door: Het gebed te bidden voor mensen met schulden.

We willen aan alle gemeenteleden vragen om mee te doen en zelf ook thuis aandacht te vragen voor de campagne. Kijk hoe u zelf mee kunt doen vanaf 16 oktober aan ‘Doe de vijf’ op

www.samenhartvoormensen.nl/doemee

Een warme en hartelijke groet,
Ton van Velzen, penningmeester SchulpHulpMaatje Pijnacker-Nootdorp.

Evert NieuwkoopSamen Hart voor Mensen