taizeviering

Taizé viering Dorpskerk zondagavond 19 febr.

op zondag, 12 februari 2023

“Stay calm and wait for the Lord”

In de avond van 19 februari willen we stil staan bij verzen uit Psalm 37; Zoek je geluk bij de Heer. En we lezen uit Marcus 4 het verhaal van Jezus die in een storm terecht komt en kalm blijft; vertrouwt op zijn Vader.
We bidden voor vertrouwen en kalmte voor alle nabestaanden van de vele slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De Taizé viering is een korte kerkdienst waarin de stilte centraal staat. Met een klein koor en muzikanten geven we extra kleur aan de liederen.
U bent van harte welkom, ook om na afloop koffie/ thee te blijven drinken.

De dienst start 19:00 uur.

Evert NieuwkoopTaizé viering Dorpskerk zondagavond 19 febr.