taizeviering Ontmoetingskerk

Taizé viering Dorpskerk zondag 16 oktober 19:00 uur

op vrijdag, 14 oktober 2022

“Loofhutten: feestvieren en kwetsbaar zijn”

In  de avond van 16 oktober willen we in navolging van de ochtenddienst stilstaan bij het Loofhuttenfeest. We voelen ons vaak kwetsbaar en zoeken bescherming. Laten we net als bij het Joodse Loofhuttenfeest proberen zicht te houden op de sterrenhemel en op het contact met God. Dit willen we zoeken in de Taizé viering.

De Taizé viering is een korte kerkdienst waarin de stilte centraal staat. Met een klein koor en muzikanten geven we extra kleur aan de liederen. U bent van harte welkom, ook om na afloop koffie/ thee te blijven drinken. De dienst start 19:00 uur.

Vindt u het leuk deel uit te maken van ons koor? Wij staan onder begeleiding van een bekwame bezielde dirigent die het zingen nog fijner maakt dan het al is. Neem gerust contact op met Ingrid de Smit, tel 06-10018631

Evert NieuwkoopTaizé viering Dorpskerk zondag 16 oktober 19:00 uur