taizeviering Ontmoetingskerk

Taizé viering

op zaterdag, 12 oktober 2019

“Neem alles van mij, wat mij weghoudt van u. Geef alles aan mij, wat mij naar u toe voert” Deze regels vormen het beginlied dat zal worden gezongen tijdens de volgende Taizé viering in de Dorpskerk.

Een Taizé viering is een eenvoudige dienst met een oecumenisch karakter waarin in meerdere talen wordt gezongen en gelezen uit de Bijbel. Het Bijbelverhaal dat centraal staat deze dienst is de roeping van Jeremia en hoe de Heer hem en ons terzijde staat en soms meer in ons gelooft dan wij in onszelf.

Muzikale medewerking wordt verleend door enthousiaste zangers en muzikanten: een vierstemmig koor, dwarsfluit, piano en orgel onder leiding van dirigente Sonja Bakker.

U bent allen van harte uitgenodigd op 20 oktober vanaf 19:00 uur.

Evert NieuwkoopTaizé viering