taizeviering Ontmoetingskerk

Taizéviering 17 februari 19:00 uur Dorpskerk

op zondag, 10 februari 2019

“God van alles wat leeft, geef dat wij ons aan u overgeven in stilte en liefde. Het ligt niet in de lijn van ons menszijn om ons op u te verlaten. Maar u dringt door tot in onze diepste kern en u wilt voor ons een klare hoop.”

Bovenstaand is een gebed uit de dienst van zondag aanstaande.
Geloven door elkaar op te zoeken en de verbinding te zoeken met elkaar en geloven door je binnenste open te stellen voor God.
Deze aspecten komen beiden aan bod tijdens de Taizé viering. Het eerste door wat we in de Bijbel gaan lezen, en het tweede door een vertolkt lied, breekbaar om naar te luisteren.

Gemixt met lezers in verschillende talen, verschillende instrumenten en een koor lijkt dit een potpourri te worden?
Geenszins, Taizé brengt rust, saamhorigheid en vrede.

U bent van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Evert NieuwkoopTaizéviering 17 februari 19:00 uur Dorpskerk