Week van het Loofhuttenfeest

op zaterdag, 14 september 2019

Een bericht van de werkgroep Kerk & Synagoge Dorpskerk Pijnacker.

De week van het Loofhuttenfeest is in 2019 van maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober.

De activiteiten rondom de Loofhut.

Maandag 14 oktober en dinsdag 15 oktober komen de leerlingen uit de groepen 4 van de Beatrixschool weer op bezoek in de loofhut. Ook dit jaar zal ds. Treuren de groepen uitleg geven over het Loofhuttenfeest.

Woensdag 16 oktober komt de Morgenlichtkring in de tent bij de loofhut bijeen. Gasten zijn van harte welkom. De tijd van samenkomst: 10.15 uur. – 11.45 uur.

Donderdag 17 oktober de BBQ. De werkgroep zal weer zijn best doen om er met de deelnemers een geslaagde avond van te maken. We kunnen geen zekerheid geven voor een mooie droge avond maar in de tent zal het droog en warm zijn. In navolging van voorgaande jaren trachten we weer producten uit Israël en uit het Joodse kookboek hierbij te betrekken. Naast het vlees van de koshere slager. De aanvang is om 19.00 uur op het kerkplein. De gevraagde bijdrage is opnieuw € 5,– voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Op de zondagen 22 en 29 september en 6 oktober liggen de intekenlijsten voor deelname op de tafel bij de ingang van de kerk. Voor de betaling wordt u voor 17 oktober benaderd. Op deze BBQ avond is het ook mogelijk Israël-producten in de welkomstruimte te kopen, te bestellen of er over laten informeren. Dit is ook mogelijk voor niet deelnemers aan de BBQ, die alleen maar even langs willen komen voor deze activiteit. Elders in CC wordt nog nader op de producten ingegaan.

De Jeugdsoos heeft dit jaar geen activiteit in de tent want op dat moment is de Herfstvakantie al begonnen.

Zondagochtend 20 oktober zal de ochtenddienst geleid worden door ds. Treuren. Aan deze feestelijke dienst in de week van het Loofhuttenfeest werkt mee het Duo Saron. In het wijkbericht van ds. Treuren leest u meer over dit muzikale duo.

De Kindernevendienst zal in deze dienst ook aandacht schenken aan Het Loofhuttenfeest maar het programma is nog niet bekend. Als het weer het maar enigszins toelaat zal ook nu weer de dienst buiten besloten worden bij de loofhut. Om hiervoor genoeg ruimte te hebben kunnen er zondagochtend 20 oktober geen auto’s op het kerkplein geparkeerd worden.

Namens de werkgroep Kerk & Synagoge Dorpskerk Pijnacker,
Frits Klomp

Evert NieuwkoopWeek van het Loofhuttenfeest