Wijkbericht t/m 1 augustus

op vrijdag, 02 juli 2021

Zingen

Op 27 juni, de gemeentezondag, hebben we ’s ochtends het laatste lied meegezongen, terwijl de deuren open waren om goed door te luchten. Op de zondagen 4 juli en 11 juli zingen we de helft van het aantal liederen weer mee. Als de berichten gunstig blijven, bouwen we dit vanaf zondag 18 juli nog verder uit.
De zanggroep blijft de komende periode ’s ochtends een dienende rol vervullen. Denkt aan de impuls die de deelnemers geven aan het zingen van nieuwe of moeilijker liederen. Te denken valt ook aan meerstemmig zingen of in wisselzang met de hele gemeente. Ook met het oog op de kwaliteit van de livestream is het fijn als de zanggroep blijft. Mogelijk liggen er nu ook kansen voor het oprichten van een cantorij. In een volgende CC leest u hier meer van.
Veel gemeenteleden hebben het niet mee kunnen zingen ervaren als ‘het moet nu eenmaal’, maar ook als een straf. Zingen is dan ook niet zomaar iets. ’t Is een samengaan van stem, keel, tong, longen, buik, kortom zo’n beetje je halve lichaam. Daar komen nog je geest bij en je ziel. ’t Is dus iets geheimzinnigs! ’t Is iets waardoor de Heilige Geest in ons werkt. In Ps.22:4 staat: ‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.’ Goed dat het lied niet langer verstomt, maar dat de lofzang van ons allen weer op gang komt.

Avondmaalsdienst

Vele diensten die dit nummer van CC bestrijkt. Ik licht er de Avondmaalsdienst waar ik zelf bij betrokken ben op 11 juli uit. U krijgt voor het eerst de gelegenheid alle Liturgische Gezangen, ook die tijdens de maaltijd van de Heer mee te zingen. Het zanggroepje zal ons stimuleren, verder worden we begeleid door Hans Smaal op het orgel, Hannah en Mirjam Butter op de fluit en de piano,Tobias van der Kooij hoopt zijn debuut te maken op de trompet!
Ik hoop dat het een feestelijke dienst wordt. We lezen het slot van Handelingen 12, ‘de dood van Herodes’. Niet iets om de trompet over op te steken, zou je zeggen! Dat is zo. Maar het hangt er wel vanaf wat je opvalt in deze verzen. Er zit iets heilzaam relativerends in dit bijbelgedeelte. ’t Is genoeg voor ons mensen om mens te willen zijn. Laten we onszelf alsjeblieft niet opblazen, onszelf groter en beter voordoen of andere mensen bewieroken.
Bij het koffiedrinken na afloop kunt u afscheid nemen van Kees en Jacqueline Kuiper. Een 25 jaar maakten zij actief deel uit van onze gemeente. Beiden vervulden allerlei werkzaamheden. Fijn dat ze nog één keer voor hun verhuizing aanwezig zijn.

Vesper

Op woensdag 14 juli volgt er nog een vesper waarin Jeroen de Haan orgel speelt. U mag dit keer voluit meezingen! Uitgangspunt is Psalm 104. ‘De zichtbare wereld: door God gewild’, staat er in ‘De Psalmen’ van Ida Gerhardt en Maria van der Zeyde boven. ’t Is grappig zoals de mens in deze scheppingspsalm voorkomt. Terloops, bijna overbodig. In één adem met de dieren en dingen die de Heer geschapen heeft. Net als zij door een kringloop bepaald. We lezen de hele Psalm in fragmenten en prijzen onze Schepper en Vader met liederen. Van 19.00 tot 19.45 uur.

Uit het oog in het hart

Voor verreweg de meesten van de gemeenteleden wier namen u hier vindt, is het afgelopen jaar een barre, eenzame tijd geweest. De corona schiep een immens isolement. Ik hoop dat familie, bekenden en ook gemeenteleden weer ongehinderd vrij op bezoek mogen komen. Nooit beseft dat het zo bijzonder was een zorgcentrum in en uit te kunnen lopen! Een kaart sturen of post kan altijd. ’t Is alltijd een geluk iets te ontvangen!
De adressen vindt u in Centraal Contact.

Buiten Pijnacker

 • Nico de Lange in Den Haag
 • Dhr. A. Drop in Berkel en Rodenrijs
 • Wilma Rensen in Delft
 • Mw. C. de Hoog-van Vliet in Monster
 • Mw. Bijsterveld-Veldwisch in Delft
 • Jan van Bostelen in Berkel en Rodenrijs
 • Mw. A.W. tenBrummeler-Hofman in Bergschenhoek

In de Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612VC Delft

 • Erna Kruidenier, afd. Delftsgroen, 1etage
 • Dhr. L. de Hoog, afd. Delftsblauw, k.22
 • Annie van der Kooij, afd. Delftswit 4, k.22

In Veenhage, Nootdorp

 • Mw. L. van der Wees-vanTilborg

In gebouw Kwartel

 • Dhr. C. Harteveld
 • Mw. Jaapje Ripping

In gebouw Patrijs

 • Mw. G.J. de Vroed
 • Nieta Rensen-van Kampen

Tot slot

De plannen zijn onder de druk van omstandigheden steeds weer iets veranderd. Vanaf 25 juli t/m 14 augustus zijn ‘we’ op vakantie. Week 33, vanaf zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus is een week studieverlof. Op 22 augustus hoop ik weer voor te gaan.
Zoekt u tijdens de vakantieweken contact met een predikant, belt u dan Gaby den Uijl (tel. 015-2010091). Zij helpt u verder. In de week studieverlof kunt u wanneer nodig me direct bellen. De pastorie wordt tijdens de vakantie door mijn schoonouders bewoond. Mede uit naam van Miranda, Ilja en Sacha wens ik u lichte en ontspannen zomerweken toe.

met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

• Mevr. D. Quist – van Dijk wordt op 13 juli 88 jaar.
• Mevr. P.W. de Vogel – Hofman wordt op 23 juli 91 jaar.
• Mevr. J. Deegenaars – van der Voorst wordt op 24 juli 82 jaar.
• Dhr. W. de Zwart wordt op 3 augustus 84 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag met familie en andere dierbaren nu het weer mag.

Huwelijksjubileum

 • Dhr. en mevr. Van Tilburg – Borrebach zijn op 29 juli 55 jaar getrouwd.
  Een smaragden huwelijk, gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag.

Giften

Johan van der Vaart heeft een tweetal giften ontvangen: €20 voor de Diaconie en eveneens €20 voor het orgel van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift.

Tot slot

Zomers
Zomers van toen,
zijn groener en warmer.
Zomers van nu,
zijn een tikkeltje armer.

Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkbericht t/m 1 augustus