Wijkbericht t/m 13 februari

op zaterdag, 22 januari 2022

Alleen of met twee

We zitten alleen of met twee aan tafel
lezen de brieven die ons bereikten
kijken door het raam of ze zullen komen
horen van de straat de leuzen roepen.

Maar ’s nachts in bed alleen of samen
lezen we wat niet werd geschreven
zien niemand die komt of weer weggaat
luisteren naar wat niemand ons heeft gezegd.

Kyi Zaw (pseudoniem van een studente uit Myanmar)

Spanning

De paar regels hierboven uit de Amnesty-agenda registreren de ijzige spanning waar wie durft protesteren in Myanmar aan blootstaat. ’s Nachts, -of je nu alleen bent of samen-, trekt de dag aan je voorbij. In de eenzaamheid komen de dingen pas goed op je af. Eén van de redenen om naar de kerk te gaan is voor de verdrukten te bidden.
Wie het achtuurjournaal kijkt, krijgt soms de indruk dat de wereld bij de landsgrenzen ophoudt. Dat is natuurlijk niet zo. Terecht maken we ons druk over het coronabeleid. Zeker als je bestaan, je broodwinning op het spel staat. Maar in ontzaglijk veel landen op de wereld zijn de inwoners nog niet eens één keer ingeënt. Het misbruik van kwetsbare, nog jonge vrouwen bij The Voice of Holland is pijnlijk en onthutsend. De sensatiezucht en ‘Schadenfreude’ eveneens! Maar wat zich in Kenia en Tanzania afspeelt, en in veel landen waar corona meisjes belet naar school te gaan, is ten hemel schreiend. Zij zijn de anonieme slachtoffers van ongekend geweld. Het democratisch besef in ons land taant. In de Tweede Kamer wordt er lustig op losgescholden. Maar als je beelden uit Myanmar ziet, wie verlangt er dan naar een autoritair bewind?
De collecten waar de diaconie de aandacht voor vraagt verwijden onze horizon en helpen dingen in een breder perspectief te zien. Het evangelie van Jezus Christus maakt gevoelig voor het lijden van mensen vlakbij en ver weg.

Rond de diensten

Een oneffenheid in het dienstrooster. Twee zondag waarop er alleen ’s ochtends een dienst is. Op zondag 30 januari is ds. H.J. Franzen de voorganger in de ochtenddienst. Op 6 februari hoop ik er zelf te zijn. We lezen het verhaal van ‘de wonderbare visvangst’. (Luc.5: 1-11) Wat is er in het Woord toch met vissen, met vis vangen en vis eten aan de hand? Toen ik me met die dingen bezig hield, ging er een wereld voor me open. Ik hoop uw aandacht te vangen!

Vesper

‘Handelingsbekwaam’ is het motto van de vesper op woensdag 9 februari. Door Jezus in staat gesteld worden om je handen te gebruiken en iets te doen. We lezen ‘de genezing van de verdorde hand’. (Luc.6: 6-11) Daaromheen zingen we liederen en ‘doen’ we de gebeden. U kunt de vesper gelukkig weer fysiek bijwonen in de Dorpskerk.

Avondmaalsviering

Op zondag 13 februari vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Aan deze dienst werkt de hele zanggroep mee onder leiding van Jeroen de Haan. We staan stil bij het begin van Jezus’ veldrede, niet te verwarren met zijn Bergrede. (Luc.6: 12-26) De verschillen daartussen zijn opvallend en belangrijk. ‘Gelukkig zijn jullie die arm zijn, zegt Jezus, want voor jullie is het Koninkrijk Gods.’ Bij Lucas die zelf dokter is, is Jezus één en al oog voor ons lichamelijk lijden en onze materiële nood. Wanneer wij eten en drinken bij het Avondmaal, raakt dat ook aan onze lijfelijkheid.

Avonddienst

Ik licht de avonddienst van 13 februari eruit. Het is de eerste avonddienst die we weer houden om 19.00 uur ’s avonds. De voorganger: ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.

In memoriam

Op 10 januari heeft de Heer tot zich geroepen Adriana Hofman-van Veldhuizen. Haar roepnaam: Adri. Zij is 91 jaar geworden. De laatste weken van haar leven verbleef zij in een hospice, haar einde dat zij geduldig afwachtte kwam als een bevrijding. Zij leefde in de verwachting van het eeuwige leven en hoopte Jezus Christus te mogen ontmoeten.
We verliezen in Adri een trouw en toegewijd gemeentelid. Ze was 12 jaar ouderling in wat toen wijk Oost heette, maar heeft de hele tijd en op vele wijze haar steentje bijgedragen aan het reilen en zeilen van de gemeenschap. Ze hield van leren en van lernen. Ze volgde lange tijd de cursus ‘Hebreeuwse letters en hun geheimen’.
Stille wateren hebben diepe gronden. Als dit gezegde op iemand van toepassing is, dan is dat wel op haar. Slechts 19 jaar was zij met Leen Hofman getrouwd. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, Bas, Wilco en Aline. Haar man gaf leiding op de boederij waar ze woonden. Adri bleef meer op de achtergrond. Dat veranderde toen hij ziek werd, stierf en Adri met haar opgroeiend gezin overbleef. Toen was het alle hens aan dek. Ze stond haar mannetje, wist van aanpakken. Maar bleef bedachtzaam en stil. Er ging veel in haar om. Dat kon je merken aan de rake dingen die ze zei, de raad die ze gaf of een gedichtje dat ze had gevonden. Ook kon ze je recht op de man af iets vragen wat ertoe deed. In alle eenvoud had Adri allure. We mogen de Heer dankbaar om wie zij is geweest.

Traditioneel

De vergadering had uren geduurd. Een groepje hervormde dominees stond buiten na te praten. ‘Eindeloos’, zei er één. ‘Ja maar, wist een ander, gelukkig hebben we niets besloten..!’ Er verandert in onze tijd geweldig veel. In het onderwijs, in de kerk. Wat al niet. Zalig (=je vordert, je bent progressief) als je de boventijdelijke rust, de vreugde van ‘het eeuwig evangelie’ (Opb.14:6) beleeft. Laat je niet op hol jagen!

met hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Jarigen

• Mevr. G. Sonneveld-Kostering wordt op 1 februari 84 jaar.
• Dhr. J.A. van der Salm wordt op 8 februari 86 jaar.
• Mevr. M.M. Verduijn-van der Valk wordt op 10 februari 87 jaar.
• Mevr. A.W. ten Brummeler-Hofman, Bergschenhoek, wordt op 10 februari 100 jaar!!
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Vooral bij mevrouw ten Brummeler zal het een bijzonder feest worden!! Wij wensen u een feestelijke dag.

Giften

• Anneke Swank heeft een gift van €40,00 ontvangen, bestemd voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Anneke van den Heuvel heeft een gift ontvangen van €10,00 welke is bestemd voor de Diaconie.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor het College van Kerkrentmeesters.

Tot slot

Zingen

Zingen maakt blij,
zing binnen in mij
zing om mij heen,
zing een nieuw lied
in vreugde
bij verdriet,
dan zing ik mij
er dwars doorheen.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkbericht t/m 13 februari