Wijkberichten t/m 28 mei

op zaterdag, 06 mei 2023
Iets niet laten omdat je meer kon doen

In ‘Down to earth’, uitgegeven door Milieudefensie, werd ik getroffen door een interview met de filosoof en hoogleraar Kieran Setiya die op zoek ging naar een tegengif tegen het ziek worden door een klimaatdepressie. Die vond hij in actievoeren voor het klimaat.

“Het verschil tussen niets doen en iets doen is gigantisch. Het is het belangrijkste verschil dat we kunnen maken. Veel mensen voelen zich machteloos of worden onverschillig, omdat het verschil dat ze kunnen maken maar zo klein is. Daar zit iets pervers aan. Zeker, de omvang van wat je allemaal niet kunt doen, kan overweldigend zijn. Maar je moet iets niet laten omdat je meer kon doen. Onverschilligheid is niet het antwoord. De filosoof Adorno verwoordde het ooit zo: ‘de bijna onoplosbare taak is om ons noch door de macht van anderen, noch door onze eigen machteloosheid te laten verdoven’. Het gaat om het zetten van een eerste stap. En dan een tweede. Door je te verbinden met anderen open je de poort naar nog meer verschil willen en kunnen maken.”

De wil van de Vader

De gemeente van Christus is geen actiegroep. Maar Jezus roept ons wel op iedere bladzijde van het evangelie op de wil van de Vader te doen en uit kracht van zijn opstanding op te staan uit de apathie en lamlendigheid die vat op je kan krijgen. Denk aan al die verhalen over verlamden die Hij weer deed lopen! Die mensen die bij de pakken neerzitten zijn u en ik.

Setiya zegt ook nog iets wat je met wat fantasie zo op het gemeente-zijn betrekken kunt. “Collectieve actie is niet alleen een middel om meer te bereiken dan je in je eentje kan. Het is ook een bron van geluk, van blijdschap. Een tegengif voor de gevoelens van wanhoop en depressie die je kunnen overvallen(..) Volgens veel filosofen die nadachten over wat mensen drijft, is het streven naar rechtvaardigheid en verbinding met andere mensen cruciaal voor de ervaring van een goed leven”. U ziet dat je de waarheid soms hoort van mensen die je verrassen!

Ik zie de gemeente ook als een broedplaats van de hoop. Een plek waarin we worden toegerust onze goddelijke opdracht als mens te vervullen.

Avondmaalsdienst

Op zondag 14 mei mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Mógen: het is een privilege! In I Joh.1:4 schrijft Johannes met ingehouden adem: ‘Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus’. Bij het Avondmaal krijgt u daar proefondervindelijk deel aan. De tekst waar ik het deze dienst over wil hebben, zijn woorden van Jezus: ‘Maar Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, – Hij zal het je geven!’ (Joh.16:23b) Niet toevallig draagt deze zondag de naam ‘Rogate’, wat ‘vraagt’ betekent, zie Ps.66: 16-20.

Hemelvaartsdag

Voorafgaande aan de dienst, om half negen, een puur ontbijt. U kunt zich opgeven via de lijsten die
in de kerk liggen of via de gemeenteapp. Om half tien volgt de dienst. Mijn streven is net als vorig jaar die tot een uur te beperken..
De tekst dit jaar heb ik uit Hebr.9:24-28 gekozen. Leest u dat prachtige Bijbelgedeelte eens aandachtig door. Vr.: Waar is Jezus en wat doet Hij? Antw.: Christus is in de hemel, waar Hij bij God voor ons pleit. Op grond van zijn eenmalig offer op aarde. Op Hemelvaartsdag staan we bij dit binnengaan in het hemels heiligdom stil.

In de ochtenddienst op 21 mei, ten onrechte Weeszondag genoemd – Jezus zal ons juist niet als wezen achterlaten – gaat ds. J. Maasland voor uit Den Haag. Ongetwijfeld zal ook deze staan in het teken van Jezus’ verhoging.

Taizé-viering

Ieder mens is gemaakt in het beeld van God. In ieder brandt wat de Joodse mystiek ‘de godsvonk’ noemt, zij het dat we door ons doen en laten aardig uit kunnen doven. We zijn ook allen met het oog op het heil in Christus geschapen. Op Hem zijn we aangelegd. Ook dat kan schipbreuk leiden. In de Taizé-liederen, de lezingen en stilte wordt het licht weer in u opgewekt.
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dan nooit meer dooft..’
Het mottto van de viering op zondag 21 mei ’s avonds is: ”God aanwezig in iedere mens’. Het is fijn dat er veel tieners en twintigers naar de Taizé-vieringen komen. Als u nog nooit geweest bent, of lang geleden: doet u mee!

Pinksteren

Op zondag 28 mei is het Pinksteren. Het is dan de vijftigste dag van Pasen, staat er vermeld in het Dienstboek. Op de vijftigste dag na Pèsach openbaarde de Here God zich op de Sinaï en sloot Hij met Israël zijn verbond. Om dàt te vieren zijn er in Jeruzalem velen bij elkaar. Die vijftigste dag, nadat Jezus uit de dood is opgestaan, openbaart God zich opnieuw. De Geest wordt uitgestort, die ons met Christus verbindt en de tafels van de Wet in ons hart schrijft.

Het oude verbond wordt daarmee niet afgeschaft maar vernieuwd. In II Kor.3: 3 schrijft Paulus: ‘U bent een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten’. Dit revolutionair nieuwe hoop ik u op Pinksteren te verkondigen.

met hartelijke groet, ds. Treuren

Jarigen:

• Dhr. S. Hofman wordt op 18 mei 91 jaar.
• Dhr. C.P. Weerheim wordt op 19 mei 86 jaar.
• Mevr. C.B. van Wijk-Hofman wordt op 2 juni 91 jaar.
• Mevr. A.C. Winterman-Dekker is eveneens jarig op 2 juni. Zij wordt 83 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een zonnige dag.

Huwelijksjubilea:

• Dhr. en mevr. Rook-van Baarle zijn op 14 mei 55 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Van Nieukerke-Schelhaas zijn op 29 mei 25 jaar getrouwd.
Een smaragden en een zilveren huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften:

• Gaby den Uijl heeft € 20 ontvangen, ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft € 20 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot:

De zon

De zon…en ineens was hij er.
Onze bron van letterlijke warmte, onze aardse ster.
Men wil naar buiten om hem te begroeten.
Men gaat om ook anderen te ontmoeten.
We delen in de warmte
en genieten van haar stralen.
We tanken weer bij…bijna niets kan daarin de zon evenaren.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 28 mei