Wijkbericht t/m 5 april

op vrijdag, 22 maart 2019

De berg baart inzicht

In de dienst van zondag 17 maart had ik het volgende praatje voorbereid als inleiding op een Bijbellezing. Ik vergat dat het tussen mijn papieren stak maar wil het u toch niet onthouden. Dus hier dan toch:  

  • In Lucas 6:12 staat er van Jezus: ‘In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht door in gebed tot God.’
  • In Lucas 9:28 staat: ‘Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging de berg op om te bidden.’
  • In Lucas 21: 37 staat er van de laatste week van Jezus voordat Hij gevangen genomen werd: ‘Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht Hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg.’

Steeds trekt Jezus terug in het gebergte. Om geborgenheid te zoeken bij God. Bij de ‘Vader die in het verborgene ziet.’ Die laatste uitdrukking vind je herhaaldelijk in de Bergrede. Jezus bidt, Jezus spant de boog opdat de pijl zijn doelwit treft. Prachtig zoals onze taal een zinvol verband tussen dit bidden en de bergen suggereert.
Het Bijbels Hebreeuws voegt daar nog iets aan toe. ’t Woordje ‘berg’ is verwant met ‘baren’ en ‘zwangerschap’. Zoals een babytje geboren wordt uit de schoot van zijn moeder,  laat God (op de berg) iets wat verborgen is zien. Hij openbaart er zichzelf.
Denk aan de berg Sinaï. Daar worden de Tien Woorden geopenbaard en het verbond met Israël gesloten. Denk aan de Bergrede die ik al noemde. Jezus vertelt daar ongekende, nieuwe dingen die de mensen versteld deden staan. Denk aan de berg der verheerlijking waar de Vader laat zien en horen wie zijn Zoon eigenlijk is! Dus: om inzicht van God te ontvangen, verbergt Jezus zich voor de mensen in de bergen.

Twee zondagochtenden

Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag 31 maart, gaat ds. Z. de Graaf uit Katwijk voor. Hij is voor het eerst bij ons. 

De week daarop, zondag 7 april, de vijfde van de Veertigdagentijd, hoop ik zelf voor te gaan. Dezelfde verhalen als de kinderen volgend, staan we stil bij Simon van Cyrene. Onverwachts staat hij, van buiten de stad komend, het land, oog in oog met Jezus die juist de poort uitgaat in de richting van de kruisheuvel. Dit wordt de ingrijpendse ontmoering van zijn leven. Simon wordt geprest Jezus te helpen zijn kruis te dragen. (Luc. 23: 19-30) Waarom zou ons dit worden verteld? Hoe steken we zelf in dit verhaal?

Uurtje slapen

Zondag 7 april om 19.00 uur is er weer een jeugddienst in de Dorpskerk. Hippe dominee Dirk van Duijvenbode is van de partij. De Delfg’houseband komt langs om te spelen. Ze begeleiden onder andere het lied ‘Ik wil juichen voor U’. Het thema van de dienst is ‘De meeste dromen zijn bedrog’, naar aanleiding van Psalm 4, het slot. Kom jij ook een uurtje slapen?

Marnix Wakker, jeugdouderling

Uit het oog in het hart

Zou bidden iets uitmaken? Zoals de joden doen: Psalmen lezen met het oog op iemand? (Op die manier schrijf je God de wet niet voor. Dat dreigt altijd.) Zou in stilte iets goeds doen genoeg zoden aan de dijk zetten? Absoluut! Daar draait het toch om?!

Jezus leert ons niet theatraal te vasten, aalmoezen te geven en te bidden. Niet ostentatief. Maar onopvallend. Toch was het fijn, ontroerend dat een gemeentelid, die een kaart vol goede wensen en namen van u had ontvangen, terugschreef. Schrijft u zomaar eens iets, laat anderen die u misschien niet kent, van u horen. Uw post komt aan!

Voor de namen: zie kerkblad Centraal Contact

De Messiaanse weg

Woorden doen iets! Wat je roept, roept iets op. Een atmosfeer. Daden! Soms van haat en geweld. Dat was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog zo en natuurlijk tijdens die vreselijke tijd. Die oorlog heeft lange tijd als referentiekader gediend. Ook als een filter, een zeef voor wat je wel of niet durft zeggen. Voor polariseren betaal je een prijs! Dat besef leefde bij iedereen. Het schiep ook een basis van saamhorigheid, solidariteit over scheidslijnen heen. De doorbraak! En in Europa de basis van de Europese Unie: ‘Nooit meer oorlog’.

Die periode is voorbij. Politici die het wonder van de wederopbouw hebben beleefd zijn er niet langer. Een nieuwe generatie mag het zeggen. Dat is natuurlijk en goed. Maar elkaar verketteren is spelen met vuur! Een samenleving kan kapot gaan. Kijk naar de chaos in Engeland. Democratie is iets voor de sterken. Overtuigingskracht en voorzichtigheid moeten samen gaan. Over het besef dat je elkaar nodig hebt, maak ik me zorgen. Niet bruggen opblazen, maar ze bouwen en je verbinden is de weg van de Messias. En al wie moedig is.   

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Morgenlichtkring

Op woensdag 10 april is de eerstvolgende Morgenlichtkring, onder leiding van ds. Treuren.
U bent allen van harte welkom vanaf 10.15 uur.

 

Jarigen

  • Mw. M. Weerheim – Rodenburg wordt op 7 april  84 jaar.
  • Dhr. C.J. Bouwer wordt op 12 april eveneens  84 jaar.
  • Dhr. J. Valkenburg wordt op 12 april  81 jaar.
  • Mw. A. Lindenburg – den Dulk wordt op 13 april  80 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

Lieke Dik heeft een gift ontvangen van €15,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

 

Tot slot

Lente

Zoals ieder jaar weer opnieuw
Zal de wereld ontwaken
Na de kille dorre winter
In bruin en zwart-wit

De lente komt met bloemen
Een waaier van kleur
Een feest om te zien
De wereld leeft op

Wij mogen samen genieten
Wandelen door de regenboog
En bij elke voetstap
Komt er weer een kleur omhoog

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkbericht t/m 5 april