Wijkberichten t/m 1 januari 2023

op zaterdag, 10 december 2022

Cur deus homo?

Dat is Latijn voor de grote theologische vraag: ‘Waarom moest God mens worden?’ De monnik Anselmus heeft daar zo’n beetje voor het jaar 1100 een boek over geschreven dat nu we de 2000 ruim gepasseerd zijn nog steeds belangrijk is.

‘Waarom moest God mens worden?’ In eigen woorden weergegeven stelt Anselmus: Omdat Hij alleen zo, op aarde, in deze concrete werkelijkheid, de verlossing tot stand kon brengen. Het ging niet vanaf de wolken des hemels of door zijn Geest alleen.  Nee, de eeuwige Zoon van God moest als mens geboren worden en ingaan in de tijd. Ja, Hij moest zelfs afdalen tot het diepste punt en voor ons heil gekruisigd worden. Wat Anselmus schrijft, is van toepassing op ons!

Om elkaar van dienst te zijn, moet je met huid en haar present zijn. Je in iemands zorgen verdiepen, zodat je er ook zelf door bevangen raakt. Om de gemeente ’te verlossen’ en het individualisme te doorbreken, moet je er als je gezondheid dat toelaat fysiek proberen te zijn. Overwinningen worden in de Oekraïne en in elk gevecht dat jezelf levert aan het front geboekt. In de modder.

Vierde Advent

Op zondag 18 december, de vierde van de Advent, is ds. Carla Schoonenberg voorganger in de Dorpskerk. Zij volgt ‘Vertel het maar’, het rooster van de Kindernevendienst dat ‘de naamgeving van Johannes aanwijst’. Een prachtig verhaal. Was Zacharias eerder verstomd, zijn gehoorzaamheid maakt de tong weer los. Hij heeft weer iets te zeggen! (Luc.1: 57-66)

Festival of Lessons and Carols

Alweer voor de derde keer is er het Festival of Lessons and Carols in de Dorpskerk. De lezingen verhalen over de aankondiging van de geboorte van Jezus tot aan het feest van de geboorte zelf. Vertrekkend vanuit het eerste boek uit het Oude Testament gaan de lezingen via  beloften van de profeet Jesaja vervolgens over in enkele Evangelieverhalen uit het Nieuwe Testament. Na iedere lezing klinkt er een Carol die aansluit bij de voorgaande lezing. Zo versterken Woord en muziek elkaar en mondt de blijde boodschap van Jezus’ geboorte uit in de grootse jubel ‘Hoor de engelen zingen de eer!’. De cantorij van de Dorpskerk zingt o.l.v. Jeroen de Haan. Bartjan Geleijnse bespeelt het orgel en ds. M. Treuren verzorgt de gebeden. De lezingen worden, geheel volgens de Engelse traditie, door verschillende   mensen gelezen. In dit geval door (bijna) Twintigers. Van harte welkom op zondagavond 18 december in de Dorpskerk, die voor één avond heel even de uitstraling krijgt van een kathedraal. Aanvang: 20:00u.

Jeroen de Haan

Weidevogelhof

Op 23 december om half elf is er de Kerstfeestviering in de Weidevogelhof. Oudere gemeenteleden van harte welkom! Voor de dienst is er iets lekkers, we zingen Kerstliederen en lezen het Kerstevangelie. Ik ben van plan stil te staan bij de ‘heenreis’ en de ’terugreis’. In de mystiek zijn dat bekende woorden. De haast van de herders om het Kind te vinden. En de weg terug naar hun opdracht bij de schapen. Die twee bewegingen zijn ook belangrijk in ons leven.

Kinderkerstfeest

Op zaterdag 24 december hopen we weer Kinderkerstfeest te vieren in de Dorpskerk. We zullen bekende kerstliedjes zingen, een kerstvertelling horen en genieten van mooie lichtjes en chocolademelk bij de vuurkorven buiten. De bijeenkomst begint om 18:30 en zal rond 19:15 weer afgelopen zijn. Ik hoop velen van jullie daar te zien!

Namens de Kindernevendienst, Caroline Fuller

 

Kerstnacht

Velen lijden kou of voelen zich in de kou staan. Velen zitten in het donker of ervaren duisternis in hun leven. Daarom willen we in de vooravond van Kerst laten horen dat er waarachtig licht en leven is, omdat Jezus is geboren, het Licht voor de wereld. Het thema van de Kerstnachtdienst is ‘Kind van het Licht’. We lezen Jesaja 9, 1-6 en Lucas 2. Aan deze dienst, die om 22.00 uur begint, werken gemeenteleden uit verschillende wijkgemeenten mee. Muzikale medewerking wordt verleend door Alexander Muilwijk trompet/bugel, Bartjan Geleijnse, orgel en de cantorij van de Dorpskerk.. De opbrengst van de collecte is bestemd voor zowel ‘Kinderen in de knel’ als ook voor de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheidom elkaar te ontmoeten onder het genot van chocolademelk en glühwein. Iedereen is welkom.

Jelke de Jong

 

Kerstochtend

Al vòòr de dienst zingen we Kerstliederen om op toonhoogte te komen. Maar de grondtoon hoort u deze ochtend in Joh.3:14: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft..’ Ik wil het bekende Kerstverhaal met Jozef, Maria en de herders benaderen vanuit het handelen van God. ‘Een Zoon is ons gegeven..’, profeteert Jesaja al. Christus is Gods grote geschenk, in Hem openbaart God zijn heil en liefde jegens deze koude en meedogenloze wereld. Onze blijdschap en hoop zijn gegrond. De kribbe en het kruis leggen een vast fundament. We worden begeleid door Hans Smaal en Albert Theeuwsen.

Oudjaar

Op Oudejaarsavond over de tijd die steeds sneller lijkt te verlopen. Als u dat vergelijkt met je kinderjaren. De zomers duurden langer, in de winters vroor het dat het kraakte, er lag altijd ijs. Klopt dat met de feiten? Ontwikkelingspsychologen zeggen dat je als kind nog in een rijk van onbeperkte mogelijkheden leeft. Alles ligt nog voor je. Je beleeft alles heel intens. Word je ouder, dan snellen de jaren voorbij. Er is nog veel meer onze tijdsbeleving aan de hand. Naar aanleiding daarvan wil ik u iets vertellen over Luc.2:18. Over Maria als toonbeeld van en rust die alles wat er gezegd wordt met aandacht in zich opneemt.

Nieuwjaarsmorgen

.. valt dit jaar op een zondag, as usual begint de dienst om 10 uur. Geteld vanaf de Kerstnacht is 1 januari de achtste dag. Op de achtste dag wordt Jezus volgens Luc.2:21 naar de Wet besneden en krijgt hij zijn naam. Die dingen vallen niet toevallig samen. Voor mij ging er een wereld open toen ik het geheimzinnige verband ontdekte, ik hoop dat u er ook vreugde aan beleeft. Al zult u om uit bed te komen uzelf een por moeten geven!
Aansluitend de ‘nieuwsjaarsreceptie’ met een geheven glas en oliebollen. Het moment elkaar vrede en alle goeds te wensen. Daar wil ik ook mijn bijdrage mee besluiten. Mede namens Miranda, Ilja en Sacha wens ik u de genade en vrede toe van God.

Jarigen

Voor de adressen van de jarigen, zie Centraal Contact

• Mevr. M.W. de Zwart-van den Ouden wordt op 21 december 81 jaar.
• Dhr. N. van der Wees wordt op 23 december 83 jaar.
• Mevr. L. van der Wees-van Tilborg, Nootdorp, wordt op 28 december 82 jaar.
• Dhr. B.W. Vermeer, wordt op 29 december 83 jaar.
• Mevr. M.T. Boeltjes-Deegenaars wordt op 2 januari 88 jaar.
• Dhr. J.P. de Hoog wordt op 2 januari 80 jaar.
• Dhr. B.J. Winterman wordt op 7 januari 85 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Kero Oerlemans heeft een gift van €25,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk, ook een gift van €25,- voor kerkactiviteiten en een gift van €10,- voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift van €20,- ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• John de Prieëlle heeft een gift van €50,- ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw giften!

Tot slot

Advent
Het is weer zover, het is weer advent,
vier wordt een vuur, dag kaarsje vier!
En hoe je ook heet en wie je ook bent,
blijf waar je bent want Jezus komt hier!
Wat een geluk en zing het maar luid:
“Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!”

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Anne-marie Overvliet – Visser

Oliebollen voor Oud en Nieuw

Oliebol € 0,80
Oliebol (zonder rozijnen) € 0,80
Appelbeignets € 1,50

Via de site www.bestebol.nl kun je de oliebollen bestellen.
Ga naar www.bestebol.nl ?Dorpskerk
En plaats je bestelling (vanaf half december)

De oliebollen voor Oud en Nieuw worden al jaren op Oudjaarsdag gebakken bij Bestebol. Bestebol krijgt alle ingrediënten en benodigdheden gesponsord. Bestebol doneert hun opbrengst geheel naar een goed doel. Met onze opbrengst gaan we de jeugdruimte opknappen.

Ophalen op 31 december tussen 11 en 12 uur in de Dorpskerk

Of bestel via de telefoon bij:

  • Louise Weerheim 06 13592978
  • Mary van der Vaart 06 37198759

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 1 januari 2023