Wijkberichten t/m 1 januari (update 16 dec.)

op donderdag, 16 december 2021

De wereld heeft hoeken

In de Bijbel heeft de wereld hoeken. Is dat primitief? We zeggen soms dat er ineens een fietser of auto opdook uit een onverwachte hoek. Je schrok. Je rekende er niet op. Zo kan God ongedachte en grote dingen doen.
Mooi is dat in het Hebreeuws ’t woordje ‘vleugel’ ook ‘hoek’ betekent. Met zijn ‘vleugels’ komt de engel Gabriël ineens bij Maria om de hoek kijken. Hij kondigt de geboorte aan van het Kerstkind. Dat Kind dat hoop brengt kan ook in u geboren worden. We mogen daaraan denken als we door spanning en onzekerheid gaan somberen.

Horens van het altaar

Ook het altaar in de Bijbel, de wereld in het klein, heeft hoeken. Die hoeken zijn van het altaar het heiligst. ’t Zijn horens! Ze worden met het bloed van offerdieren bestreken. Is dat primitief? Als er een lammetje wordt geslacht, wordt de bloedsomloop onderbroken. De kringloop. Dat lam zijn we zelf. Als we tot God naderen, mogen we erop hopen dat de cirkel van gedachten die ons gevangen houdt, doorbroken wordt. En net zoals in de Tempel het bloed aan de vier horens van het altaar wordt gesmeerd. Dat er ruimte komt voor Gods wereld die hoeken heeft. Uit onverwachte hoek is de Messias geboren. Een reden tot optimisme.

Het Kado van Kerst

Een berichtje van de Kindernevendiens voor iedereen. ‘Op vrijdagmiddag 24 december hopen we het Kinderkerstfeest te vieren. Het zal een intieme viering zijn voor alle leeftijden maar met een speciale plek voor kinderen van 2-12 jaar. We zullen oude en nieuwe kerstliedjes met elkaar zingen en luisteren naar een mooi kerstverhaal. Het begint om 16:30 en zal ongeveer een half uur duren. Na afloop is er buiten chocolademelk en een vuurtje. Jij komt toch ook?’

Kerstnachtdienst

Hopelijk kunt u deze feestelijke dienst live meemaken. Houdt u de website en de gemeente-app in de gaten.Hoe dan ook digitaal wordt de Kerstnachtdienst vanaf 22.00 uur uitgezonden. Verschillende van de Carolls die de zanggroep samen met u tijdens het Festival heeft gezongen, keren terug. Wie weet dus: drie- of vierstemmig. De organist in de dienst is Bartjan Geleijnse, Alexander Muilwijk speelt trompet en bugel. In Kerststalletjes staat naast onafscheidelijk van de os de ezel erbij. Aan de hand van die ezel wil ik met u door het Kerstevangelie heenlopen. Kijken waar ons dat brengt. Hopelijk komt het verhaal zo opnieuw tot leven. Of er na afloop van de dienst chocolademelk is, koek en glühwein, is? Als het even kan wel.

Kerst

De Kerstdienst, ’s ochtends. Met muzikale medewerking van Mirjam & Hannah Butter, fluit en piano en Hans Smaal. De herders staan er in de Kerstpreken die ik hoorde als regel gekleurd op. Ruwe klanten, levend op de rand van de samenleving. Als ze hun schaapscheerfeesten vierden, dronken ze en werd gevochten. Tot schrik van iedereen. Klopt dit beeld? Wat wil het dan zeggen? En zit er ook nog niet een andere kant aan dit verhaal?

Een Kerstgedicht van Marinus Nijhoff, getiteld ‘Tweespraak’ begint als volgt:

‘Waarom waren het herders
die hun kudde en veld
verlieten toen de boodschap
in Bethlehem werd verteld?

Omdat er een lam
en een herder kwam.’

Er is dus meer aan de hand! Ik hoop dat het zingen, het bidden, het openen van de Schrift, iets toe voegt aan deze zaterdag. Een surplus van licht en vreugde.

Tweede Kerstdag

Op zondag 26 december gaat ds. R.H.M. de Jonge voor, emeritus uit Leiden. Er is een moment in zijn ontwikkeling geweest dat Hugo niet langer gevraagd werd, ‘is je vader de dominee’, maar aan zijn vader: ‘Is uw zoon soms minister’? In het evangelie verdwijnt Jozef meteen uit zicht, Maria speelt langer een rol. Zie Hdl.1:14. Het aardige is wel dat we elk van beiden nodig hebben, om een beetje te bevatten wie Jezus is. Zo is het ook met de herders en hun kudden en wijzen met hun ster. Wie de Messias is, weten we door hen.

Oudjaar

Een dienst om half vier ’s middags! Wat een tijd. Uitgangspunt van de dienst wordt Psalm 31, vs.16: ‘Mijn tijden zijn in uw hand’. In de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde staat: ‘In uw hand is mijn spanne levens’. Het spant er om. Er zit spanning op, het duurt maar even in het licht van eeuwen. In die handbreedte speelt zich ons aardse leven af. We proberen hartstochtelijk zo veel mogelijk tijd te winnen. Daar is alles op gericht, in het klein en in het groot. In de hoop dat het u troost geeft, vertel ik een toepasselijk chassidisch verhaal.

Nieuwjaarsdienst

Een verhaal waarin het knispert. (Luc.2: 40-52) Ze zijn met de anderen naar huis gegaan, Maria en Jozef, en hebben niet op Jezus gelet. Ze denken: ‘Hij loopt wel ergens met ons mee.’ Maar dat is een misrekening. Ze treffen Jezus na een zoektocht lernend in de Tempel aan. Alle opgehoopte spanning ontlaadt in twee zinnetjes: ‘Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, je vader en ik zoeken je met smart’ Kortsluiting! Jezus antwoordt: ‘Wisten jullie dan niet dat ik zijn moet in de dingen van mijn Vader?’ Bij wie hoort Jezus? Bij ons of bij God? En wat mogen we van Hem verwachten? Tot slot: of en in welke vorm er een nieuwjaarsreceptie komt, is nog niet bekend.

U allen vreugdevolle feestdagen wensend,
mede namens Miranda, Ilja en Sacha,
ds. Treuren.


Toelichting openstaande taken kerkrentmeesters

In het vorige nummer van CC stond dat er taken blijven liggen bij ouderling-kerkrentmeesters. Er zijn vragen binnengekomen, welke taken dat dan betrof. Welnu, er zijn twee taakvelden die we graag beter willen oppakken. Dat is enerzijds iemand die namens onze wijk een bijdrage levert aan de Actie Kerkbalans. Met name gericht op het vergroten van het belang ervan in de gemeente, de praktische organisatie en samenwerking binnen de diverse wijkgemeenten. Anderzijds willen we meer inzet op de rol van goed werkgeverschap, HRM, Arbo- en juridische zaken. Dat klinkt best zakelijk, maar het rentmeesterschap in onze kerk is ook enorm divers. Dus heeft u affiniteit met bovenstaande en zin om hier de schouders onder te zetten, meldt u dan bij Arne Swank, Hans Smaal, Kees Weerheim, John Blom of Wim Millenaar.

Coronamaatregelen

De wijkkerkenraad heeft op 30 november vergaderd over hoe het nieuwe dringende advies vanuit de overheid, het CIO en de PKN naar aanleiding van de persconferentie van 26 november jl. De uitgebreide versie kunt u lezen op de website van de Dorpskerk. In het kort komt het erop neer dat de kerkenraad naast de basisregels en de anderhalve meter afstand de volgende besluiten nam:

  • Mondkapjesasvies bij verplaatsing in het kerkgebouw.
  • Verplaatsing van de avonddiensten naar de middag, zie voor de tijden voorin CC. In principe 15:30u. Uitzondering hierop is de Kerstnachtdienst. Die blijft gepland staan om 22:00u maar de vorm waarin deze doorgaat laat de WK nog open omdat er op het moment van dit schrijven nog een persconferentie volgt en een CIO advies.
  • Geen kringen en catechisaties meer in de kerk na 17u in december en indien nodig ook in januari.

Het blijven vreemde en moeilijke tijden, ook voor het kerkenwerk. We hopen een goede periode van Advent, Kerst en Oud en Nieuw te mogen beleven met elkaar. De kerkenraad wenst u Gods vrede en alle goeds toe.

Annette de Deugd


Muurschildering

Een tijdje geleden is door een aantal enthousiaste vrijwilligers de crècheruimte in de kelder van de Dorpskerk heerlijk opgefrist: het donkere oranjerood werd helderwit en frisgroen. Toch was er nog wat ruimte voor de puntjes op de i. Daarom heeft Heleen Boerkamp van BAM-crea.nl belangeloos aangeboden de ruimte nog te verfraaien met een mooie muurschildering van de Ark van Noach. En die tekening is goed gelukt! Als u in de gelegenheid bent en de mogelijkheid heeft om zelf in de crècheruimte te komen kijken, dan kunt u dit met eigen ogen zien. De foto’s zijn ook al in de gemeente-app verschenen, maar hieronder laten wij hem nogmaals zien:

Kerstmarkt

Op zaterdag 11 december was er na een jaar van afwezigheid een kleine Kerstmarkt in de Dorpskerk. Met aandacht voor en naleving van de coronaregels was het toch mogelijk om er een geslaagde dag van te maken. De Activiteiten Groep Centrum kan daarom ook een opbrengst van maar liefst € 2173,15 melden. Met hartelijk dank aan de vrijwilligers en aan u, de gulle bezoekers van de Kerstmarkt!

Oliebollen

De Activiteiten Groep Centrum organiseert ook ieder jaar een oliebollenactie. U bestelt voor 21 december bij ons oliebollen met of zonder rozijnen of u bestelt appelbeignets en u kunt deze dan afhalen op 31 december tussen 11.00 en 12.00 uur in de Dorpskerk.
Oliebollen met of zonder Krenten € 0.65

Appelbeignets €1.30
Te bestellen bij Louise, Mary of via internet op www.bestebol.nl/agcdorpskerk

Henry de Bruin


Jarigen

• Mevr. M.W. de Zwart – van den Ouden wordt op 21 december 80 jaar.
• Dhr. N. van der Wees wordt op 23 december 82 jaar.
• Mevr. L. van der Wees – van Tilborg, Nootdorp, wordt op 28 december 81 jaar.
• Dhr. B.W. Vermeer wordt op 29 december 82 jaar.
• Mevr. M.T. Boeltjes – Deegenaars wordt op 2 januari 87 jaar.
• Dhr. B.J. Winterman wordt op 7 januari 84 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Weerheim – de Roo zijn op 21 december 55 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Van den Eikhoff – Homberg zijn op 30 december 50 jaar getrouwd.
Een smaragden en een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met al uw dierbaren.

Giften

Ds. Treuren heeft een gift van €30,00 ontvangen voor de Diaconie (Stichting Exodus).
Ds. Treuren heeft eveneens €30,00 voor de plaatselijke kerk ontvangen.
Lijda Datema heeft een gift van €20,00 ontvangen, deze is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Ds. Franzen heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Kerstwens

Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.

Fijne Kerstdagen
Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 1 januari (update 16 dec.)