Wijkberichten t/m 1 maart

op zondag, 16 februari 2020

De juiste houding

Op 23 februari ben ik er weer in een ‘gewone’ ochtenddienst. We slaan met elkaar een bekende gelijkenis op, maar we volgen niet de bekende weg. U zult zien dat de parabel van de ‘Farizeeër en de tollenaar’ niet sleets is maar spreekt! (Luc.18: 9-14) Wilt u alvast wat huiswerk doen? Bekijkt u dan de houding van beiden eens en vergelijkt u hun gebeden. Wat zoeken zij bij God? Hoe zien zij zichzelf en hoe zien zij hun naasten?

Er bestaat een gezegde dat ‘wie met de juiste houding de Tempel betreedt er gerechtvaardigd uitkomt’. Wat is die juiste houding? Jezus gaat daar op in. En op welke wijze geldt dit van ons naderen tot God, in het bidden, in de eredienst?
In de avonddienst gaat ds. D. Verboom jr. uit Leiden voor.

Aswoensdag

‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem…’ Wanneer Jezus daarop laat volgen dat Hij daar ‘bespot, gesmaad en bespuwd zal worden’ , ja, dat het nog erger zal worden. Maar dat Hij ‘op de derde dag zal opstaan’, begrijpen zijn leerlingen daar niets van. Wat Jezus zegt, levert kortsluiting op. Het licht valt uit. ‘Dit woord bleef hen duister!’ (Luc. 8:31-34)

Dat is niet zo gek. Waar is al die moeite voor nodig? Waarom zo zwaar? Kan het niet Koninkrijk er niet wat lichter komen? Om Jezus’ weg naar Jeruzalem in het licht van God te bezien, nodig ik u bij dit begin van de Veertigdagentijd, op Aswoensdag 26 februari uit. Ik las ergens: ‘Erger je er niet dat aan rozen doorns hebben, wees blij dat een doornstruik rozen heeft!’ O ja, de dienst duurt een kleine drie kwartier en begint om 19.00 uur.

De huur!

Op zondag 1 maart, de eerste van de Veertigdagentijd, slaan we een gelijkenis op waar Jezus de instemming van toehoorders mee verliest. Hij speelt met vuur. De Schriftgeleerden en overpriesters besluiten zelfs de hand aan Hem te slaan.

’t Is de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters waar Jezus dit laatste crediet mee verspeelt. Opzettelijk?! Daar lijkt het wel op. (Luc.20: 9-19) In het rode Liedboek vindt u bij Gz.61 een indringende berijming van dit Bijbelverhaal. ‘Wij hebben Gods natuur gepacht en nooit meer om de huur gedacht…’ (vs.2) Ik hoop iets van de irritatie over te brengen!

Diaken

Tot onze vreugde heeft Davy Rensen in de vraag van de wijkkerkenraad toegestemd om diaken te worden. (Oranjelaan 3) Ruim 2 jaar geleden begon hij geregeld naar de kerk te komen. Hij heeft toen
in mei belijdenis gedaan. Er is een vonk bij hem overgesprongen. En ook bij zijn vriendin Iris, samen doen ze mee aan de Twintigers. Het plan is in het nieuwe seizoen theologie te gaan studeren. Wie weet waar dat nog toe leiden zal. Maar voorlopig wordt hij dus diaken. Tenminste, als er binnen een week na deze CC geen bezwaren bij de scriba worden ingediend. Davy, Gods kracht en zegen gewenst bij deze stap!
In maart volgt er een bevestigingsdienst. Wie er mogelijk nog meer worden (her)bevestigd kan ik u het volgende nummer van dit blad melden.

Agenda

Do. 20 febr.: Dertigers bij de fam. Wakker, Faunalaan 22 om 20.30 uur
Vr. 21 febr.: Catechisatie 12-15 jaar om 17.00 uur
Wo. 26 febr.: Twintigers om 20.00 uur
Ma. 2 mrt.: Ziekenbezoekgroep om 13.15 uur

Magai Matip

‘Toen Magai Matip 15 jaar was, ging hij naar school en hield hij van hardlopen en gospelzingen. Maar het leven dat hij leidde hield plotseling op, toen hij in 2017 veroordeeld werd voor moord op zijn neef. ‘Vòòr het ongeluk zat ik op de middelbare school’, zegt Magai. ‘Mijn enige doel was om te gaan studeren en anderen te helpen’. Tijdens zijn rechtzaak probeerde Magai uit te leggen dat het niet om een moord ging maar om een ongeluk. Een afgeketst waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk geraakt. Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg. Magai had geen advocaat die hem bijstond.

Twee jaar na het vonnis zit Magai nog in de dodencel. Hij heeft een verzoekschrift ingediend om het vonnis te vernietigen en hoopt nog steeds vrij te komen.’
De doodstraf voor een kind, een tiener! Hoewel de grondwet in Zuid-Sudan dat verbiedt. Magai is helaas één van de velen die worden gevangen gezet of mishandeld of gemarteld of ter dood veroordeeld, of die al die dingen ondergaan zonder een eerlijk proces. Amnesty International zet zich door petities te sturen of briefschrijfacties voor hen in.

Handtekeningacties

Bij het koffiedrinken op zondag 1 maart willen we de draad weer oppakken mee te doen aan handtekeningenacties. Voor mensen als Yasaman Aryan in Iran die 16 jaar cel kreeg voor protest tegen de hoofddoek, voor Emil Ostrovko (18 jaar) in Wit-Rusland die in de schoenen werd geschoven dat hij drugskoerer was en 8 jaar cel kreeg. Stelt u het zich voor!

‘Bekommer u om de gevangenen, zegt de apostel, alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.’ We kunnen iets betekenen voor (jonge) mensen die in zo’n gevaarlijker wereld leven als wij. Ik hoop dat u de acties waar Ria van der Vliet bij ons zorg voor draagt ondersteunen wilt.

Met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

  • Mevr. J.H. Nowé – Klarenberg wordt op 24 februari 90 jaar.
  • Dhr. L. de Hoog wordt op 29 februari 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Klomp – van der Velden zijn op 26 februari 60 jaar getrouwd.
Een diamanten huwelijk, gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

Anneke van den Heuvel ontving een gift van € 10,- bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Mevrouw A. van Lint ontving drie giften: € 10,- en € 20,- en € 50,- voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Gaby den Uijl heeft een gift van € 50,- ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Hartelijk bedankt voor de ontvangen giften.

Tot slot

Februari spreuken
Al is de sprokkel nog zo fel, zij heeft haar drie lentedagen wel.
Als februari lacht, dan wordt maart niet zacht.
Een koude februari geeft een goed roggejaar.
Februari zacht en stil, dan komt de noorderwind in april.
Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas.
Is februari guur en koud, dan volgt er een zomer waar je van houdt.
Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel.
Sprokkelmaands regen, is grasmaands zegen.
Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.


Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 1 maart