Wijkberichten t/m 10 februari

op zaterdag, 26 januari 2019

‘Wäre das Auge nicht sonnenhaft

die Sonne könnt’ es nie erblicken…’,  Goethe

Als het oog geen zonlicht zou kunnen opnemen, als het die capaciteit niet had, zou je zonnestralen niet waarnemen! Met het oor lukt dat niet. Met je neus ook niet. Misschien dat je door het zonnetje niesen moet.  Om iets te kunnen ervaren, moet je er op aangelegd zijn.

Hoe komt het dat Protestanten nooit een Maria-verschijning krijgen? We zijn er niet op gericht. In onze spiritualiteit speelt Maria niet de hoofdrol. Je kunt worden getroffen, je verwondert je over dingen die je ‘ergens’ bezig houden. De gerichtheid van je geest, de richting van je denken, bepaalt wat je ziet en hoe je ’t opvat. Het andere valt buiten je beeld.

In contact met mensen helpt het daar rekening mee te houden. Waar is iemand geboren, in welk milieu is iemand opgegroeid, waar liggen zijn wortels? Hoe is iemand daarna opgeleid? ’t Is belangrijk te achterhalen met welke ogen je naaste heeft leren kijken! Nu hebben we vanuit onszelf vaak last van een kokerblik. Ons oog kan zelfs boos zijn, zegt Jezus. Maar ‘in uw licht, zien wij licht’. (Ps.36:10) Eén van de functies van de eredienst, is dat je oog er kan worden verwijd. De Geest van Jezus wil ons oog openen voor hoe God het ziet. Gods optiek!

Rond de diensten

Op zondag 3 februari  hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Op het oecumenisch leesrooster staat Lucas 4:31-41. ‘Genezingen’ staat er boven. ’t Zijn ook confrontaties: wie heeft het voor het zeggen. Wie maakt in de synagoge van Kapernaüm de dienst uit? Wij hebben de neiging exorcisme, het uitdrijven van boze geesten als iets uitzonderlijks te zien. Het Vaticaan leidt er speciaal priesters voor op, indrukwekkend wat zij doen! Maar ik ben van overtuigd dat al die daden die Jezus stelt niet iets in de marge zijn. Jezus is geen specialist. Nee, wat Jezus leert is van betekenis en bevrijdend voor iedereen.

Op zondag 10 februari twee gastpredikanten. ’s Ochtends ds. A. Gooijer uit Berkel & Rodenrijs en ’s avonds ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland. Goede diensten gewenst!

Kaarsen

’t Is u misschien opgevallen dat de Adventskaarsen ook steeds in januari hebben gebrand. Dat is omdat de Kersttijd 40 dagen duurt. Die hele periode staan de zondagen in het licht van de komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het is een bij uitstek verwachtingsvolle tijd. Zijn verschijnen brengt licht en warmte, vandaar de kaarsen.

Citaten

In de krant las ik een interview met de Belgische psychoanalyticus en hoogleraar ‘Cultuur- en maatschappikritiek’ Paul Verhaeghe. Hij werd bekend met zijn debuut uit 1998: ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’. Twee losse citaten:

1. ‘Je krijgt onderwijs dat erop gericht is kinderen te laten slagen voor die toetsen. Teaching tot the test. In de hedendagse meetcultuur willen we alles systematisch ijken en vergelijken; scholen bijvoorbeeld. Daar is niets mis mee, maar we kennen veel cijfers een belang toe dat ze niet hebben. Het is een illusie dat alles perfect meetbaar is. De context telt ook. We hebben de menswetenschappen naar het model van natuurwetenschap geplooid’.

2. ‘We zijn met z’n allen vervreemd omdat we voortdurend, onbewust, de beelden overnemen die we tot ons krijgen. Succesvolle, mooie en gelukkig mensen zijn de standaard. Die bepalen ons gedrag en denken. Vroeger was dat ook zo, maar de intensiteit van die beelden is enorm geworden. Daarom mogen we niet falen: het falen is niet meer zichtbaar’.

In Memoriam

Op 14 januari is in alle rust ingeslapen Antonie Lobert, -zijn roepnaam: Ton, echtgenoot van Ria Lobert-Wasbauer. Hij is 80 jaar geworden. De laatste twee jaren in de Watersnip waren moeitevol. Wat begon met een gebroken knie, luidde ook mentale terugval in. Dat was moeilijk om mee te maken, want hij was een fijnbesnaard, teergevoelig mens. Zachtaardig. Netjes en hoffelijk. Die niet graag een ander tot last was. In de kracht van zijn leven wist hij juist van aanpakken. Hij was heel handig, hield van klussen en ook van verhuizen! Dat hebben Ria en hij vaak gedaan. Impulsief, door een nieuwe omgeving uitgedaagd. In de gedachtenis-dienst ging het over Jezus’ oproep: ‘Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. ’t Woordje ‘zachtmoedig’ komt van het werkwoord ‘antwoord geven’. Zachtmoedig ben je, als je antwoord geeft op de wat situatie of mensen om je heen vragen. Dat doe je niet vanzelf. We hebben het vaak te druk, en denken soms: je kunt me wat. Je kunt ook verlegen zijn met wat je moet zeggen of doen. Jezus leert ons antwoord gevend, verantwoordelijk te leven. Hij geeft het voorbeeld. Hij geeft ons moed en kracht. Die wens ik u mw. Lobert, en jullie Astrid en Robert, Bas en Sabine van harte toe.

In Memoriam

Op 18 januari is in alle rust en stilte in de Heer ontslapen Lidewij van Herk-Vreugdenhil. Zij is 87 jaar geworden. Zij is geboren op een boerderij aan de Lierhand. De oudste uit een groot gezin, bijna alleen van dochters. Al als kind kwam ze op de Oude Lee terecht. Waar ze heeft gewerkt, geploeterd, geleefd ook in de jaren van haar huwelijk met Willem van Herk. Ze had humor. Haar hart lag op de tong, ze flapte er wat uit, maar bewaarde altijd haar zelfstandigheid. Ze schipperde vaak tussen haar man die ‘van de ouwe stempel’ was zoals ze zei en haar zonen die ‘de nieuwe tijd’ belichaamden. Op gezellligheid was ze erg gesteld. Verjaardagen in de familie, de zang, de vrouwenvereniging, de Bijbelkring, -ze was overal op betrokken. Een tragedie was het ongeluk dat haar zoon Bram trof: dat sloeg een diepe wond. Ze heeft de laatste jaren bijna gewoond in ziekenhuizen, het rheumahuis en allerlei verpleeginstellingen. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Toch wist ze daar absoluut het beste van te maken. Het bleef gezellig haar te ontmoeten. In Ps. 23 staat: ‘Mijn beker vloeit over’. Ze voelde zich niet tekort gedaan. Iets van Jezus’ woord heeft zij ervaren. ‘Ik ben gekomen, opdat u leven hebt en overvloed’. Zij haar gedachtenis tot zegen!

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

Morgenlichtkring

Op woensdag 13 februari is er weer Morgenlichtkring onder leiding van ds. Treuren.
Aanvang 10 uur.
Allen van harte welkom!

Rinie Lindenburg

Giften

  • Gaby den Uyl heeft een gift van € 55 ontvangen, bestemd voor de diaconie.
  • Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van € 20 voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

Jarigen

  • Op 4 februari wordt mevr. D. Troost – van der Vliet 92 jaar.
  • Op 8 februari wordt dhr. J.A. van der Salm 83 jaar.
  • Op 10 februari wordt mevr. M.M. Verduijn – van der Valk 84 jaar.
  • Eveneens op 10 februari wordt mevr. A.W. ten Brummeler – Hofman 97 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag!

Huwelijksjubilea

  • Op 4 februari zijn dhr. en mevr. Radstake 25 jaar getrouwd.
  • Op 12 februari zijn dhr. J.H. Deegenaars en mevr. J. Deegenaars – van der Voorst 55 jaar getrouwd.

Een zilveren en een smaragden bruidspaar, wij wensen u met familie en vrienden een fijne dag om dit te vieren!

Tot slot

Winterwens

In deze koude wintertijd
Met zijn lange, donk’re nachten
Werkt de aarde reeds met vlijt
Aan het groen dat wij verwachten
Hoop, als zaad in ons hart geplant
Zon, nieuw licht en leven
Dat is de wens die ik vandaag
Aan u zou willen geven

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 10 februari