Wijkberichten t/m 10 juli

op zaterdag, 09 juli 2022
Dienst met Cantorij

Op zondag 19 juni werkt ’s ochtends de Cantorij Dorpskerk mee. Er is hard gewerkt, er is thuis en in de kerk geoefend. Ik hoop dat u er niets van zult merken. Maar dat alles licht en gracieus klinkt. We lezen Ruth 4. In een verhaal waarin er het nodige valt uit te leggen, krijgt Boaz het recht Ruth te lossen. Wat is dat? Welk verband is er met wat we verlossing noemen? En wat bedoelen we daar dan mee: bent u verlost? Wat is dat?!
Wat de draagwijdte is van wat Boaz en Ruth doen, wordt pas in de laatste verzen van dit verhaal duidelijk. Zo is dat ook met u. Pas op het laatst, als Christus verschijnt, ontdekken we wat ons bestaan betekent. ‘Ons leven is verborgen met Christus in God’, zegt Paulus terecht. (Kol. 3:3) Maar wat staat ons hier en nu te doen?

Orgelconcert

In de aanloop naar een concert op 9 juli in de St. Clothilde in Parijs waar César Franck organist was en componeerde, -‘mon orgue, c’est mon orchestre’-, speelt Jeroen de Haan op 19 juni in onze Dorpskerk een mooi programma met Franse, romantische orgelmuziek. Andere klanken dan u gewend bent. Laat u zich de kans niet ontglippen! Om 15.00 uur. Toegang 10 euro.

Spiegel

De paar keer tot aan de zomervakantie lezen we uit Handelingen. In de nazomer volgt er zoals u gewend bent een serie Oud Testamentische-preken. Dit keer over het koningschap van David. Niet de bekende verhalen die op zijn troonsbestijging uitlopen. Nee, juist de schrijnende over de moeiten die hij doorstaat. Niet eerder durfde ik dat aan, zo onthutsend en pijnlijk is het wat hier wordt verteld. Het herinnert aan de drama’s van Shakespeare. We zien hoe het leven menselijk leven eigenlijk is. Wat ik er geweldig aan vind is dat ze totaal niet moralistisch zijn. Het bijzondere van de Bijbel is dat Gods ontferming deze diepten omvat. Dat is troostvol. In het studieverlof dat ik krijg ben ik van plan me in te lezen.

Sta op!

In de dienst op zondag 26 juni de genezing van de verlamde bij de Schone Poort. (Hdl.3: 1-10) Als er één ding typerend is voor onze tijd is het de sfeer van verlamming. Verlamming in de politiek, onmacht om knopen door te hakken. Scholieren die niet in beweging te brengen zijn, studenten (en zij niet alleen) die zich lam drinken. Nergens zin in hebben! Wie kent dat niet? Ook in de kerk: een instituut dat instort! In het geloof: het idee dat het niets uitmaak hoe je leeft of dat je bidt. Petrus zegt: ‘In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, wandel!’
Aan het einde van de dienst vertellen ds. Klaas Rozema en Eline Eertink iets over hun missionaire werk in dienst van Frei Evangelikale Gemeinde in Innsbrück. U wordt uitgenodigd deze vurige jonge mensen als donateur te ondersteunen. Bij de koffie na de dienst kunt u ze aanschieten om hen vragen te stellen.

Gastpredikanten

In de avonddienst van 26 juni gaat ds. B.E. Lamain voor uit ’t Woudt. En 3 juli ’s ochtends is ds. J. M. Aarnoudse er uit Dordrecht. Goede diensten gewenst!
Tot slot zondag 10 juli, de Avondmaalsdienst. We lezen dan het grappige verhaal uit Hdl.5 waarin Petrus en Johannes worden verhoord. Ze worden beschuldigd van burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar Petrus zegt: ‘Men moet Gode meer gehoorzamen dan mensen’. Een uitspraak om boven je bed te hangen. Maar hoe verdraagt zich dit met Rom.13 waarin juist het gezag van de overheid benadrukt wordt?
In de avonddienst gaat ds. J. van Walsum voor uit Poortugaal.

Studieverlof

Ik schreef er al over: deze zomer geniet ik van het door de coronajaren uitgestelde tweede deel van mijn studieverlof. In totaal zes weken, vier voor de zomervakantie, twee erna. Vanaf 27 juni ben ik dus thuis aan het werk. Mocht u bij ingrijpende gebeurtenissen een beroep op mij willen doen, belt u dan! Op de zondagen ga ik voor in de diensten waarvoor in ingeroosterd sta.

Uit het oog, in het hart

Voor de volledige adressen: zie kerkblad Centraal Contact

Buiten Pijnacker
* Nico de Lange, Rotterdam
* Dhr. A. Drop, Berkel en Rodenrijs
* Wilma Rensen, Delft
* Mw. C. de Hoog-van Vliet, Monster
* Mw. Bijsterveld-Veldwisch, Delft
* Jan van Bostelen, Berkel en Rodenrijs
* Dhr. den Haring, Rotterdam
* Mw. A.W. ten Brummeler-Hofman, Bergschenhoek
* Rinie Lindenburg, Delft

In de Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612VC Delft
* Erna Kruidenier
* Annie van der Kooij
* Dora Quist

In Veenhage, Nootdorp
* Mw. L. van der Wees-vanTilborg:

In gebouw Kwartel
* Dhr. C. Harteveld
* Mw. Jaapje Ripping

In gebouw Patrijs
* Mw. G.J. de Vroed
* Nieta Rensen-van Kampen

Geslaagd

Inmiddels zie ik vlaggen met tassen buiten hangen. Anne-marie besluit haar stukje hier beneden met een gedicht. ’t Is om een gat in de lucht te springen als je geslaagd bent. Wat een opluchting! Vrijheid. Einde aan de twijfels over de zin van alles..)*- Nogmaals wie geslaagd is, gefeliciteerd. Maar ook sterkte en moed voor wie een teleurstellend bericht moet verwerken. Vooral als je er hard aan getrokken hebt. Dat word je op de proef gesteld.

Met hartelijke groet,
ds.Treuren.

 

Jarigen

• Dhr. A. Verduijn wordt op 23 juni 91 jaar.
• Mevr. B. Vermeer- van der Velden wordt ook op 23 juni 82 jaar.
• Mevr. W. Waasdorp-Bouter wordt op 1 juli 83 jaar.
• Dhr. C. Harteveld wordt op 4 juli 89 jaar.
• Mevr. M. Lobert-Wasbauer wordt op 6 juli 80 jaar.
• Mevr. D. Quist-van Dijk wordt op 13 juli 89 jaar.
• Dhr. J.H. Blom wordt op 21 juli 80 jaar.
• Mevr. P.W. de Vogel-Hofman wordt op 23 juli 92 jaar.
• Mevr. J. Deegenaars-van der Voorst wordt op 24 juli 83 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een zonnige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Verduijn-van der Valk zijn op 18 juli 65 jaar getrouwd.
Een briljanten huwelijk, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €10,00 voor de livestream in de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een bedrag van €10,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen ten behoeve van het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Geslaagd!
Een gat in de lucht
Hang op die vlag
Je tas eraan
Dit is je dag!

De wijde wereld
Aan je voeten
Jij mag kiezen
Niet meer moeten

Sla je vleugels
Alles kan
Leef je dromen
Geniet ervan!

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 10 juli