Wijkberichten t/m 10 november

op vrijdag, 25 oktober 2019

Met elkaar verantwoordelijk

’t Is een tragisch verhaal, Jozua 7. Na de inname van Jericho trekken de Israëlieten ten strijde tegen de stad Ai. Jozua gaat niet mee. Niet nodig?! De Israëlieten leiden onverwacht een smadelijke nederlaag: 36 man komt om het leven. Hoe dat komt? In de ochtenddienst op zondag 3 november verdiepen we ons daarin. Er is een rotte appel in de mand die de heleboel heeft aangestoken. Achan heeft zich stiekem vergrepen aan wat onder de ban viel. Niemand mocht iets nemen van wat zich aan kostbaars in Jericho bevond. Hij deed het toch. Maar is het niet onrechtvaardig dat het hele volk daar de dupe van wordt? Wat kunnen al die onschuldige mensen hieraan doen? Typisch het Oude Testament, zeggen kerkgangers soms. Nee, dat is een vergissing! Er schuilt een actuele boodschap in dit verhaal. Die ontdekking hoop ik met u te mogen doen.

Ochtenddienst op 10/11

In de ochtenddienst op 10 november is de voorganger, ds. A.R. Warnar- v.d. Berg uit Heeg (in Friesland). U beter bekend als Annelieke. Fijn dat zij de reis naar onze gemeente en haar familie hier in het zuiden van Holland maakt. En ik weet wel zeker boeiend om te horen hoe zien hoe zij haar vleugels uitslaat in de dienst van het Woord.

Niet de sjaria..!

Op 10 november ’s avonds lezen we het slot van Jozua 7. Hoe het lot wordt geworpen en Achan bestraft. De joodse traditie weet van een gebed dat de ootmoedig geworden zondaar toegeschreven wordt. Dat lezen we ook. We trekken de lijn door naar het Nieuwe Testament, naar Ananias en Sapphira, die net als Achan hard worden bestraft. Hoe vertolken we gegeven? Als we de lijn direct doortrekken doen we Christenen voor de Islam met de sjaria niet onder. Ik ben ervan overtuigd dat het zo niet moet. Hoe dan? De apostel Paulus zet ons op het goede spoor. Hij roept er in zijn brieven niet toe op anderen te stenigen maar de hebzucht in onszelf te doden. Zie Kol. 3:5! Ik hoop dat deze leerdienst u helpt de Bijbel spiritueel te lezen!

Kind en Avondmaal

Voor wie is het avondmaal bedoeld? Heeft Jezus ook tieners en kleine kinderen op het oog gehad? Daar valt vanuit de traditie en Bijbel wel iets over te vertellen. Bij verschillende ouders bleek er behoefte te bestaan daar nog eens over te praten. Je kunt ’t ook anders insteken. Waarom is het juist van groot belang dat jonge mensen met Christus worden gevoed? Wat gebeurt er eigenlijk als we avondmaal vieren? Op welke manier we tieners en kinderen hierin kunnen opvoeden, daarover hoor ik graag uw mening. Komt u meedenken en doen deze avond. Ouders en ouderlingen! Wat dragen wij uit aan opgroeiende kinderen? Op maandag 4 november van 20.00 tot 21.30 uur (het wordt dus geen nachtwerk) staan we bij deze dingen stil.

De bidder der psalmen

In de vorige CC schreef ik iets over de pas overleden prof. dr. H.W. de Knijff. Hierna volgt nog een citaat van hem uit ‘De psalmen, pastoraal-theologisch bezien’ (1971). Na bijna 50 jaar nog steeds een sprekend artikel. De regels die nu volgen zijn moeilijk. Leest u ze één, twee, drie keer. Dat zijn ze waard, u hebt er wat aan! ’t Gaat dus over de Psalmen.
‘Het is alsof een stuk van onze ziel hier is geschapen, hier hebben wij expressie ontvangen, hier hebben wij onszelf in vreugde en verdriet, gevonden. Hier staat het voor ons, in heel zijn gebrokenheid en in heel zijn bestemming: het mensenleven! Waar houdt de schare op, die sindsdien in deze woorden zichzelf herkende en deze woorden als de meest eigene aanvoelde? Hoevelen hebben deze woorden meegenomen, het leven in, en overgegaan in hun levensverhaal hebben de woorden standgehouden. (O. Noordmans) En bovenal hebben zij standgehouden bij Hem, die het meest ‘geschikt’ was de psalmwoorden in hun uiterste beweringen op de lippen te nemen: Jezus Christus. Hij kon zelfs zijn godverlatenheid met het psalmwoord uitroepen, zozeer als ook de hoogheid van zijn ‘positie’ met het psalmwoord kon worden uitgedrukt. Hij is de bidder der psalmen bij uitstek.’

Uit het oog in het hart

Post, een kaart, of een misschien bezoekje?! Opdat ze niet vergeten worden, breng ik u de volgende gemeenteleden in herinnering.

Voor adressen: zie kerkblad Centraal Contact

Buiten Pijnacker:
Nico de Lange: Den Haag
Dhr. Drop: Berkel en Rodenrijs,
Wilma Rensen: Delft
Mw. de Hoog: Zoetermeer
Dhr. de Hoog: Delft

In Nootdorp
Dhr. H. van Wamelen
Mw. L. van der Wees-van Tilborg

In Delft
Erna Kruidenier
Mw. Bijsterveld

In Pijnacker
Dhr. C. Harteveld
Dhr. N.J. Notenboom
Mw. G.J. de Vroed

Met hartelijke groet,
ds. Treuren.

Bedankje

Een aantal weken geleden mocht ik de bloemen uit de kerk ontvangen. Ik was daar heel blij mee en daarom wil ik graag een bedankje in CC schrijven. Ik ben al een flink aantal weken in De Bieslandhof voor revalidatie en verblijf op afdeling 2 Zuid. Het maakt me dankbaar wanneer ik namens de kerk een bezoekje krijg en elke kaart uit Pijnacker schenkt me een stukje vreugde. Dank u wel dat u aan mij denkt. Hoewel ik vorderingen maak moet ik nog een poosje in Delft blijven, maar ik hoop toch weer terug te mogen keren in mijn eigen huis.
Een vriendelijke groet aan allen,
Mw. C. Bijsterveld – Koene.

Agenda

Ma. 28 okt.: ziekenbezoekgroep, 13.15 uur in de consistorie
Ma. 28 okt.: gezamenlijke ambtsdragersvergadering, 18.00 uur in Delfgauw
Wo. 30 okt.: twintigers om 19.30 uur op de pastorie
Do. 31 okt.: young&holy om 20.30 uur in ’t Rooie Keldertje
Vr. 1 nov.: catechisatie 12-15 jaar om 17.00 uur in de consistorie
Vr. 2 nov.: allerzielen, openstelling Dorpskerk (zie uitnodiging hieronder)
Ma. 4 nov.: kerk & synagoge om 19.00 uur in de consistorie
Ma. 4 nov.: gespreksavond ‘Kind en Avondmaal’ om 20.00 uur in de bovenzaal
Di. 5 nov.: consistorievergadering om 20.00 uur in de bovenzaal
Wo. 6 nov.: bijbelkring om 10.30 uur in de Weidevogelhof
Do. 7 nov.: dertigers om 20.30 uur bij Kees Koenen, Magnolialaan 2
Vr. 8 nov.: catechisatie 12-15 jaar om 17.00 uur in de consistorie
Ma. 11 nov.: wijkkerkenraad om 20.00 uur
Wo. 13 nov.: Morgenlichtkring om 10.30 uur in de ontvangstruimte
Vr. 15 nov.: Catechisatie 12-15 jr om 17.00 uur in de consitorie

“Ik ben de Alfa en de Omega”

Op Allerzielen, zaterdag 2 november is de Dorpskerk in Pijnacker van 10 uur tot 18 uur geopend en is er voor ieder gelegenheid om zijn of haar geliefde overledenen te herdenken of voor hen een kaarsje te branden.
In de ontmoetingsruimte staat de koffie voor u klaar en als u wilt is er tijd en ruimte voor een gesprek.
Wij zijn er voor u …

Giften
 • Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €10 voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft tevens een gift van €20 en een van €50 ontvangen, beide bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Mevrouw van Lint heeft een gift van €10 ontvangen, voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €10 ontvangen, voor de Dorpskerk.
Jarigen
 • Mevr. M.E. Bijsterveld – Veldwisch wordt op 5 november 88 jaar.
 • Mevr. A.P. Jansen – de Vries wordt op 10 november 94 jaar.
 • Dhr. P de Ruiter wordt op 13 november 81 jaar.
 • Mevr. C.I. de Hoog – van Vliet wordt op 17 november 87 jaar.
 • Mevr. R. van der Toolen – van der Velde wordt op 18 november 80 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u allen een gezellige dag.

Huwelijksjubilea
 • Dhr. en mevr. Van Schie – Millenaar waren op 29 oktober 55 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. Vermeer – van der Velden zijn op 4 november 55 jaar getrouwd.

Twee smaragden huwelijken! Van harte gefeliciteerd, wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Tot slot

Allerzielen
Verleden tijd

Jij bent geweest
Jij bent voorbij
Onvoltooid verleden tijd

Jij bent er niet
Wel ooit geweest
Vervaagd in tekst en tijd

Jij bent voorbij
Het boek is dicht
De bladzijden vergeeld

Ik blader door en zoek nog steeds
Naar het slot en volgend deel

Het boek is dicht
Het verhaal is uit
De schrijver is niet meer

Maar voor wie leest
Tussen de regels door;

Jij bent voorbij
Maar niet voor mij

Anne-marie Overvliet-Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 10 november