Wijkberichten t/m 11 augustus

op vrijdag, 12 juli 2019

Vakantiebelevenis

Dit wijkberichtje wil ik beginnen met een oproep. Kunt u in 150, hooguit 200 woorden iets schrijven over iets bijzonders wat u deze zomer hebt beleefd. Het kan op vakantie zijn ver weg in het buitenland maar ook vlakbij huis of thuis. Schrijf over iets waar u door werd getroffen of ontroerd. Iets grappigs is ook okay! Hebt u een leuke foto: doet u die erbij. Geef aan wie erbij waren en op welke plek het zich afspeelt. Wat u inzendt (liefst via de mail) voeg ik bij elkaar. Op de startzondag kunt u het lezen in een boekje.

De sfeer in Jericho

In het donker keren de twee verspieders bij Jozua om rapport uit te brengen van hun geheime opdracht. Ze zijn heel positief. ‘De Heer heeft het land in onze macht gegeven, de inwoners sidderen.’ (Jozua 2: 24) Hoe bang ze wel niet zijn, blijkt uit de jacht die ze in Jericho en daarbuiten op hen hebben gemaakt. ‘Je houdt vreemden scherp in de gaten, las ik in een duizend jaar oude verklaring, als je iets te verliezen hebt.’

Die waarneming trof me. Zou de Islam of Oosterse religiositeit ons ook maar iets deren, wanneer wijzelf de Heer trouw waren en kracht putten uit onze wortels? Geloof kan tegen een stootje. 21 Juli ’s ochtends peilen we de stemming in Jericho en die in ons land.

De ark

De priesters daalden af met de ark. De rivier de Jordaan viel onverwachts droog. Het water bleef stil staan. Het werd een dam. Torenhoog. Terwijl de rivier een stuk verderop door stroomde als altijd.

Dit wonder doet denken aan de doortocht door de Schelfzee. En eerder, de schepping. Om Adam in staat te stellen zijn goddelijke opdracht te vervullen, roept God uit de zeeën het land, het droge, tevoorschijn. God is zijn oorspronkelijk opdracht aan Adam, aan de mens(heid) niet vergeten. ’t Is opvallend dat in vs.16 de plaatsnaam Adam wordt genoemd. Israël zal die verder ten uitvoer brengen.

Het water en de golven dreigen steeds opnieuw. Informatie die ons overspoelt. Drukte die ons mee dreigt te sleuren. Of: een stroom van ongerechtigheden. Maar de Heer put de Jordaan uit. Hij baant een pad. In de ochtenddienst van 28 juli hoop ik op wat dit wonder betekent en welke opdracht wij van God krijgen in te gaan.

Zomerweken

Op het lijstje met kerkdiensten ziet u de nodige gastpredikanten vermeld. Als u thuis bent, ‘houdt dan de lofzang gaande’. (Ps. 107 berijmd) ’t Is fijn als u de diensten in deze tijd waarin veel gemeenteleden op weg zijn mee bidt, zingt en viert. Bent u op vakantie, woon dan de dienst of mis op zondagochtend eens bij. ’t Is vaak verrassend wat je beleeft en met wie je in aanraking komt. En ook al versta je de helft niet, je kunt toch de verbondenheid met elkaar ervaren.

In Memoriam

Op 10 juli heeft de Heer Lauw Hofman tot zich geroepen. Voluit luidt zijn naam Laurens. Hij moest voor onderzoek naar het Reinier de Graafgasthuis. Dat verliep heel goed, maar een onsteking die hij opliep werd erger en erger. Lauw die al vele jaren tobde met soms ingrijpende dingen was kwetsbaar en tanig geworden. Dit werd hem teveel. In hem verliezen we een goed mens! Hij was niet iemand die graag op de voorgrond trad, Lauw was bescheiden. Toch had hij een sterke wil en wist hij van wanten op zijn werk. Hij was ijverig en klom op tot bedrijfsleider bij Kubo Kassenbouw. Ruim 52 jaar was hij getrouwd met Lenie Lalleman, samen kregen zij vier kinderen: Karin, Erik, Laurens en Marien. Man en vrouw hadden een heldere taakverdeling en ademden harmonie. In het gezinsleven en in de familie waren er grote vreugden maar ook verdriet. De laatste jaren van haar leven, toen zij zorg nodig had, is Lauw een engel voor Lenie geweest. Het geloof in Jezus Christus heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld. De Heer heeft Lauw de kracht gegeven om de goede strijd tot het einde toe te volbrengen. Moge zijn gedachtenis de kinderen, kleinkinderen, zijn achterkleinkind en uitgebreide familie tot zegen zijn!

Vakantie

In de weken die op zondag 28 juli volgen zijn ‘we’ op vakantie. U kunt als u een predikant wilt spreken een beroep doen op ds. Franzen (tel. 06-46566302). ’t Is fijn dat hij stand-bye wil zijn.
Tot slot wens ik u, ook namens Miranda, Ilja en Sacha, ontspanning en plezier toe in de komende weken.

ds. M. Treuren

 

Huwelijksjubilea

 • Dhr. en mevr. Gravesteijn – van der Ende zijn op 27 juli 40 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. Vogel zijn op 30 juni 45 jaar getrouwd.

Een robijnen en saffieren bruiloft, wat een feest! We wensen u een fijne dag met familie en vrienden.

Jarigen

 • Mevr. P.W. de Vogel – Hofman wordt op 23 juli 89 jaar.
 • Mevr. Deegenaars – van der Voorst wordt 24 juli 80 jaar.
 • Dhr. W. de Zwart wordt op 3 augustus 82 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! We wensen u een gezellige dag.

Giften

 • Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen, bestemd voor de ZWO.
 • Ook heeft ds. Treuren een gift ontvangen van €10,00 en een gift van €50,00. Beide giften zijn bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Mevrouw van Lint heeft een gift van €10,00 ontvangen, bestemd voor de zending.
 • Daarnaast heeft mevrouw van Lint een gift van €20,00 ontvangen, deze is voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Kees Kuiper heeft een gift van €20,00 ontvangen, bestemd voor de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €70,00 ontvangen, bestemd voor Youth for Christ.
 • Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

Tot slot

Ik zet mijzelf
hier neer
in ’t zand
en luister naar
de wind.

Hier bij de zee
die eeuwig ruist
ben ik een
beetje kind.

Hier ga ik op
in ’t heelal
in ’t zingen
van de zee.

Hier ben ik even
net iets meer
dan de dingen
die ik dee.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 11 augustus