Wijkberichten t/m 11 december

op zaterdag, 19 november 2022

Stadslucht

Van wat stadslucht af en toe knap je op! Rondkijkend vanaf het dakterras van een koffietentje in Rotterdam werd ik getriggerd door die spreuk: ‘All we ‘ve got iz us’. Hoe vertaal je die? Ik geef m’n probeersel voor beter. Maar: ‘alles wat we hebben zijn wezelf’.
Dat betekent dan zoiets als: ‘We moeten het klaren met elkaar. Laten we dan ook niet ergens op wachten, urgente dingen uitstellen en smoesjes verzinnen. Nee, laten we samen op de uitdagingen die er zijn ingaan. Bij die oproep kan ik me van alles voorstellen! U ook? Echt Rotterdams is ’t wel, want op school onder de rook van die stad leerde ik: ‘Niet lullen maar poetsen’.
Is die spreuk ook waar? Daar stonden we op catechisatie bij stil. ’t Was een boeiend gesprek. We kwamen kort samengevat tot het volgende. Je mag het bestaan van God niet gebruiken als excuus om wat wijzelf moeten doen te ontlopen. In de Middeleeuwen formuleerden ze dat diepzinnig: geloof zo in God alsof Hij er helemaal niet is!
Tegelijk is het natuurlijk een wereld van verschil of je leeft uit de belofte van God en de liefde en kracht van Jezus Christus beleeft of er helemaal alleen voorstaat. ’t Klopt dus die spreuk, maar ’t is ook een gigantische vergissing.

Koets

In de pastorie van Joh.Chr.Blumhardt, de charismatische gebedsgenezer en piëtistische, Lutherse predikant (1805-1880) waren er altijd gasten. Eén van hen ontdekte dat in het koetshuis er onafgebroken een rijtuig gereed stond. Met paarden ingespannen, klaar om uit te rijden. Het gekke was dat er nooit gebruik van werd gemaakt, niemand vertrok. Op de vraag waar dit toe diende, antwoordde Blumhardt. ‘Zodra de bazuin klinkt en het Koninkrijk van God aanbreekt, gaan mijn vrouw en kinderen samen met mij de Heiland tegemoet’. Wat naïef, vinden wij. En echt Hollands, wat een geldverspilling ook. Want het is er nooit van gekomen!
Die laatste regel is even zuinig als bekrompen. De koets symboliseert de hoop die Blumhardt op de been hielp om in staat te zijn zich over vele verloren schapen zonder herder te ontfermen. Er klopten constant mensen bij hem aan. Ook al is die koets nooit gebruikt, ze stond er niet voor niets. Hoop is geen overbodige luxe maar van vitaal belang. Paulus zegt het prachtig: ‘De hoop bedriegt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort, door de Heilige Geest.’ (Rom.5: 5)
De kranten verwachten een economische crisis. Wie vreest er niet een steeds erger wordende klimaatcrisis. Of oorlog om Taiwan? Maar de komende weken staan in de verwachting van het Rijk van God en zijn gerechtigheid. Maak uw koets ook klaar!

Eerste en tweede Adventszondag

Op zondag 27 november, de eerste van de Advent, is drs. J. Wienen uit Haarlem bij ons te gast. Fijn en bijzonder dat hij onze gast is!
De week daarop, zondag 4 november, ga ik ’s ochtends zelf voor. In deze dienst wordt Rolf van den Berg als ouderling-kerkrentmeester bevestigd. We nemen afscheid van John Blom. Deo volente! Ik reken ook graag op uw medeleven als gemeente. Geef van uw goede wil blijk door elkaar te ondersteunen. Wees aanwezig, zoals ook de Heer aanwezig is! We staan stil bij de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria door de engel Gabriël. (Luc.1: 26-38)
In de avonddienst wordt het Avondmaal gevierd in de kring. Voorganger in deze dienst is ds. H.J. Franzen, emerituspredikant en gemeentelid bij de Dorpskerk in Pijnacker.

Alle leeftijden-dienst

De dienst op de derde Adventszondag is er één voor alle leeftijden. Muzikale medewerking aan deze feestelijke dienst wordt verleend door Voice of Praise onder leiding van Hanneke Groenteman. Tijdens de hele dienst en preek reken ik op kinderen vanaf een jaar of zeven, acht. Voor de jongere kinderen is er na een wat uitgebreider moment aan het begin Kindernevendienst. Het rooster volgend van ‘Vertel het maar..’ komen we bij de ontmoeting van Maria met Elisabeth. (Luc.1: 39-45)

Vesper

Op woensdag 14 april een vesper, gespeeld door Jeroen de Haan. We zingen mooie Adventsliederen en verenigen ons in stilte en in gebeden. We staan stil bij het indrukwekkende optreden van Johannes te Doper. Die niet de stem van de massa, van onderbuikgevoelens vertolkt, maar de stem van God. De stem van één die roept in de woestijn. (Luc.3: 4)
Vrede en alle goeds gewenst!

ds. Treuren.

 

Jarigen

• Mevr. A. van der Salm-den Hengst wordt op 2 december 86 jaar.
• Mevr. M.B. Klompé-van Loo wordt op 3 december 82 jaar.
• Dhr. H.J. ’t Lam wordt op 6 december 80 jaar.
• Mevr. J.G. Springvloed-Broer wordt op 13 december 89 jaar.
• Mevr. L. de Ruiter-Verbaan wordt op 16 december 81 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige verjaardag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €10,- ontvangen ten behoeve van de verjaardag pakketten.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,- ontvangen, deze is bestemd voor de Voedselbank.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Laatste zondag kerkelijk jaar

Hemel
Is het hoog, de hemel?
Ben je daar, ver weg?
Kun je mij nog zien?
Kun je horen wat ik zeg?
Zijn je tranen regendruppels?
Schijnt de zon?
Als je weer lacht,
weet je
dat ik bij je kom,
als je heel lang op me wacht.

Anne-marie Overvliet – Visser

 


Uit de wijkkerkenraad 14 november 2022

Na het welkom wordt de vergadering geopend met gebed. De komende wijkvergaderingen zullen wij bij de toerusting stilstaan bij de gebruikte vormen van liturgie in de eredienst. Ds. Treuren licht het een en ander toe rondom de verschillende vormen. Een aantal zullen de traditionele liturgie nog kennen waarin elke zondag de Wet (de Tien Woorden) werd voorgelezen. Vaak ook gevolgd door het zingen van Ps. 143 oude berijming en/of gezang 1 (uit de ‘enige gezangen’). Vanaf de introductie van het Dienstboek (1951) volgden we in de Dorpskerk de zgn. ‘Straatsburgse liturgie’. Dit is de liturgie Calvijn en zijn opvolgers volgden in Straatsburg. De opbouw kenmerkt zich eerst door een schuldbelijdenis, daarna de genadeverkondiging en vervolgens een Wets- of gebodslezing. Een opbouw die ook in de Bijbel is terug te vinden zoals in de Romeinenbrief. Sinds een jaar of vijftien volgen we in de kerkdiensten vaak de oecumenische liturgie. Daarover gaat het in het volgende bezinningsmoment. Er volgt een gesprek over liturgie – en dat er ook behoefte is om daar het gesprek over te voeren maar dat ook te delen met de gemeente. We zingen Ps. 32 vs 1 en 2.
Vanuit de kindernevendienst was het voorstel gekomen om de allerjongste kinderen (uit de crèche) tijdens de slotzang naar binnen te laten komen. Zo kunnen ook zij de zegen meekrijgen. Dit zal praktisch verder uitgewerkt worden. Naast de kerstnachtdienst zal er op kerstavond ook een kinderkerstfeest zijn. Meer informatie hierover volgt later.
De diakenen zijn bezig om te zorgen dat er een kastje komt te staan in de buurt van de kerk. Hier kunnen houdbare levensmiddelen en producten voor lichaamsverzorging in geplaatst worden. Zo willen als kerk ook mensen helpen die het nodig hebben. De gemeente zal over het gebruik geïnformeerd worden.
15 november is er een gemeenteavond. Deze stond in het teken van commissie de Boer. Een interactieve avond met een heldere presentatie en daarbij gelegenheid tot vragen maar ook het opperen van ideeën. We zullen hiermee aan de slag gaan en zeker nog een keer bij u terugkomen om hierover van gedachten te wisselen.
Deze avond nemen we afscheid van John Blom en danken we hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, eerst als diaken en later als ouderling-kerkrentmeester.

Namens de W.K.,
Hans van Spronsen


Bericht van de koster

Na mijn ongelukkige val van de fiets waarbij ik mijn heup gebroken heb, heb ik van diverse gemeenteleden lieve wensen, kaartjes, bloemen, cadeautjes en fruit gekregen. Heel erg hartelijk dank hiervoor! Dat heeft mij heel goed gedaan. Ook een heel hartelijk dank je wel aan de vrijwilligers op de begraafplaats voor hun vele, vele uren extra inzet. En aan de hulpkosters voor het waarnemen van de kostersdiensten op zondag. En aan alle andere mensen die in mijn plaats hun steentje hebben bijgedragen om de kerk draaiende te houden. Het gaf mij de gelegenheid verder te herstellen. Voorlopig zal ik 50% van mijn uren invullen met hoop en vertrouwen op een volledig herstel!

Henry de Bruin


Oliebollen en appelbeignets

Zaterdag 31 december kunt u weer uw bestelde oliebollen en appelbeignets ophalen in de Dorpskerk!
Uw bestelling kunt u doorgeven aan:

  • Louise Weerheim 0613592978
  • Mary v.d. Vaart 0637198759
  • Oliebollen € 0,80
  • Appelbeignets € 1,50

Ophalen 31 december tussen 11 en 12 uur in de Dorpskerk.

Louise en Mary

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 11 december